Sentrumspartia går sammen om et nytt reiselivsprosjekt

foto