Skrevet av Solrun Røsvik Sørli, leder KrF Rauma

I dag står engasjerte kvinner på barrikader i hele verden for kvinners rettigheter, for likestilling. 20 modige kvinner markerer dagen i Afghanistan i kampen mot undertrykkelsen i Taliban-regimet, blant annet for retten til utdanning.

Vi kan takke våre mødre for at vi er et annet sted i vårt land. Samtidig må vi fortsette å kjempe for forskning på kvinnehelse og rettigheter i forbindelse med kvinnelidelser, oppskatte kvinners samfunnsoppdrag med å bære fram barn, likelønn, fordeling av oppgaver i hjemmet, respekt og muligheter. Kvinner har i det siste fortalt om sjikanering i forsvaret. Dette forekommer fortsatt - det er faktisk ganske vanlig i noen miljø. Det kommer fram at unge kvinner velger bort utdanning i forvaret for å unngå å utsette seg for dette.

Parallelt med arbeid for kjønnslikestilling på alle nivå i samfunnet, skal vi fortsette å være stolte av å være kvinner, for vår særegenhet. Kvinner og menn er skapt forskjellig - vi skal utfylle hverandre i ulike systemer. Vi erfarer at arbeidsplasser fungerer best med både menn og kvinner, når det gjelder arbeidsoppgaver så vel som miljø. Det er ønskelig at skoler og barnehager har ansatte av begge kjønn, også for at barn/unge skal kunne identifisere seg med eget kjønn.

KrF har lang tradisjon for valgfrihet i familien, for eksempel at mor og far tiltros i noen grad selv å velge fordeling av permisjonstid etter fødsel. Dette kan dessverre forveksles med nedvurdering av menns rettigheter, fedres evne til omsorg og barnets rett/behov for å knytte seg til begge foreldre i spedbarnstiden. Gode ordninger, som vi er heldig å ha bygd opp i landet vårt, kan gi både muligheter og begrensninger.

Kvinner har tradisjon for omsorg, omslutning og organisering. Medfødte evner, hevder mange, som utvikles videre i forbindelse med svangerskap, fødsel, amming og utøving av omsorg. Barn trenger at vi fortsetter med dette, og er stolte av det. Vi kvinner må selv verdsette og vise stolthet over å utøve samfunnets viktigste oppgave. Så er det et fantastisk pluss i vårt land at både fedre og mødre kjemper for samvær med barn, for å få påvirke og utøve omsorgsoppgaver.

KrF tror fortsatt på at samfunnet best bygges opp fra familien, barns kraftsenter. Barnehage og skole har den viktige oppgave å forsterke, støtte og hjelpe foreldre i omsorg og danning.