I helga har jeg vært så heldig å få være samlet med Møre og Romsdals mest engasjerteungdommer. Jeg har igjennom hele tre dager fått vitne til hvor flinke og dedikerte flere av disse ungdommene er, og jeg kan si meg selv mektig imponert.

Ungdommens fylkesting arrangeres hvert år av Ungdomspanelet. Her gjennomgår vi saker som angår ungdom på fylkesnivå, lærer mer om fylket igjennom diverse foredrag og gruppearbeid, og viktigst av alt: knytter kontakter på kryss og tvers av kommunegrensene. Ungdommene som deltar på ungdommens fylkesting sitter igjen med en helg fylt av nye vennskap, ny kunnskap, og forhåpentligvis enda større engasjement. Igjennom helga blir man skolert i debatt- og taleteknikk, og flere får sjansen til å gå på talerstolen for å fremme akkurat sin egen mening. Her får ungdommene en mulighet til å vise seg frem, tre ut av komfortsonen, og øve seg på å snakke foran forsamlingen. På talerstolen på helgas Ungdommens fylkesting, var det ungdom helt fra 13 årsalderen og helt opp til 19 som tok ordet. Å ta det lille steget, det å velge å snakke foran alle sammen, er akkurat det lille steget som gjør at en bestemmer seg for å engasjere seg enda litt mer. Og det er dette vi så sårt trenger. Engasjert ungdom! Viktigheten av disse ungdommene og deres engasjement i kommunene våre kan ikke understrekes nok.

At fylkeskommunen har et eget organ, Ungdomspanelet, er noe jeg ser på som en veldig vital ressurs i arbeidet som ligger foran oss. Et knippe av Møre og Romsdals aller mest dedikerte, engasjerte, og ikke minst flinke ungdom har nå blitt valgt til å sitte i dette panelet. Det er mye jobb som skal gjøres, men jobben de gjør er det ingen som kan bedre. For hvem vet bedre hvordan ungdom vil ha det, enn akkurat ungdom?

En oppfordring fra meg til fylket vårt, og til kommunene våre: hør på ungdommen vår. Bruk ungdom i arbeidet deres. Spør, og dere vil få svar. Jeg har igjennom 6 år vært vitne til ungdommens utvikling i fylket vårt, og velger å påstå at ungdommen spredt på ungdomsrådene rundt om i fylket er noen av landets beste. Det er et ekstremt høyt nivå av ferdigheter blandt ungdommen vår, og å ikke benytte seg av denne store ressursen ser jeg på som tåpelig. Det å inkludere ungdommer i saker som blant annet kommunereformen, har aldri vært viktigere.Jeg vil rette en stor takk til alle som var på helgas Ungdommens fylkesting. Jeg bøyer meg i støvet for deres konstante pågangsmot, deres vilje og deres engasjement. Jeg har troa på at akkurat dere er den lille puslespillbrikken fylket og kommunene trenger. Dere er viktige i tiden som kommer, og å gi stafettpinnen videre til akkurat dere, kunne jeg ikke vært stoltere av.

Tusen takk for enda en lærerik og spennende helg med dere. Takk for at dere engasjerer dere i politikk, uansett hvor liten kommune dere bor i. Takk for at dere, år etter år, overrasker meg med deres ferdigheter. Takk for at dere blir med i debatter, uansett hvor liten. Takk for at akkurat dere tar ansvar.Takk for at dere gjør fylket vårt til et bedre sted for ungdom.