Jeg har de senere år gjennom et styreverv i en lokal bedrift fått gleden av å bli litt kjent med Rauma. Det har jo ballet på seg til fast deltagelse både på Raumarock og store naturopplevelser. Så for en fra ytre strøk har dette blitt et særdeles givende bekjentskap i en god blanding av næring og kultur!

Noe av det som har imponert meg mest i arbeidet for en lokal bedrift, er samarbeidet og samspillet med Rauma kommune i første rekke ved dagens ordfører og rådmann. Et ekte og handlingskraftig engasjement som jeg finner helt unikt både i praktisk og effektiv tilrettelegging, de stiller personlig i møter for å sikre førstehåndsinnsikt, det utvises en offensiv ‘dette ordner vi’ holdning som oppleves som både støttende og pragmatisk. Jeg ser fra egen erfaring, både som lokalpolitiker og næringsdrivende, at dette ikke nødvendigvis er nødt å være slik og at en bør reflektere over det en her har fått til. Jeg mener det handler mest om personene i rollene og ikke nødvendigvis partipolitikk slik sett – her er Rauma heldige!

Rauma har også fått til et spennende samarbeid mellom næringsliv og kommune der Nordveggen som felles arena er et viktig instrument for fremtiden og videre utvikling av næring og arbeidsplasser. Det er noe sterkt forpliktende over samarbeidet i Rauma og et tett samspill mellom næringsliv og kommune som jeg mener vi andre kan ha som rollemodell. Dette er en formel for fremtidig vekst der en løfter sammen – energien brukes på fremdrift og iverksetting og ikke på uproduktive prosesser. Resultatet etter år med merkevarebygging er en stolthet og trygghet som nå gjør det naturlig sammen å se videre fremover for nye store steg der et gjensidig sterkt samarbeid ligger i bunn som et solid fundament.

Det er sikkert i Rauma, som alle andre steder, mange ulike synspunkt på enkeltsaker, politikere samt kommunens administrasjon. Mitt syn, litt fra utsiden, er at Rauma har et ‘winning team’ som gavner næringsutviklingen i kommunen – for den som er opptatt av fremtiden er det motoren i alt fra bolyst og vekst til gode skatteinntekter. Rauma kommune har knekt en kode i samhandling med næringslivet som vi andre her i regionen kan lære mye av – det er en posisjon tospannet ordfører og rådmann har mye av æren for!

Ivar Helge Hollen