Skrevet av Jan Peter Valde, listetopp Rauma Senterparti

Erna Solberg har gitt ut boka «Veien videre». I dette høve vart Erna Solberg intervjua i Dagsrevyen den 09.03. I intervjuet la eg særleg merke to uttalelsar.

Intervjuar utfordra Solberg om det som fleire hevdar at «det du gjer er å sitte stille i båten». Svaret ho gav var at «Vi jobber med å utforme det vi håper skal bli politikken i Norge etter 2025. Så er vi uenig med regjeringen der vi er uenig, men vi bruker ikke mye tid på å være veldig uenig når vi er ganske enige».

Mange av oss har mistenkt Solberg for å være enig i både grunnrente og tiltak mot straumkrisa. Her fekk vi bekrefta det fleire har trudd lenge, nemleg at Solberg er enig i mykje av det regjeringa gjer. Difor sit ho stille i båten.

Men så til det som verkeleg fekk meg til å smile mens eg satt i godstolen og såg Dagsrevyen med kaffikoppen i handa. Solberg fekk spørsmål om i «kva saker har du endra meining?» Her kom svaret: «Med dagens internasjonale globale situasjon så har statlig eierskap en større rolle enn det både jeg og Høyre trodde før, rett og slett fordi vi nå er i en annen internasjonal situasjon».

Dette har Senterpartiet hevda lenge. Nemleg at vi kan risikere å hamne «i en annen internasjonal situasjon» som vi må være godt forberedt på, og som vil krevje offentleg eigarskap på potensielt kritiske område. Heldigvis er Rauma Energi eigd av oss og ikkje av eit utanlandsk selskap registrert i eit skatteparadis. Det måtte energikrise og ein krig til før Høgre forstod betydninga av statleg eigarskap og nasjonal kontroll.

Til hausten er det kommunevalg. Eg ser fram til kunne påverke med solid senterpartipolitikk som mellom anna betyr ein god kombinasjon av statleg eigarskap og nasjonal kontroll på viktige områder, og stimulering til privat initiativ og næringsutvikling på andre områder. Då er det fint at også tidlegare regjeringssjef har skjønt viktigheita av denne kombinasjonen. Dette arbeidet skal vi toppe med ein god miljøprofil som skal gå som ein grøn tråd gjennom alt politisk arbeid. Forhåpentligvis vil fleire anerkjenne også denne delen av Senterpartiet sin politikk på «veien videre».