Skrevet av Renate Soleim, leder Kvinneforum Møre og Romsdal Høyre og

Lars Olav Hustad, nestleder Møre og Romsdal Høyre

Forrige helg var det landsmøte i Høyre. Der vedtok vi en resolusjon om partnerdrap. Om vi ser i media bare i løpet av de siste ukene, er det blitt begått flere drap. Så langt i år er 7 kvinner og 2 menn drept.

Vi er glad for at vi er en del av et parti som setter det her på dagsorden. Vi i Høyre krever handling mot partnerdrap.

En fjerdedel av alle drap i Norge blir begått av en som står offeret nær. Det er menn som begår flest partnerdrap, og kvinner har større sannsynlighet for å bli drept av sin nåværende eller tidligere kjæreste, samboer eller ektefelle, enn av noen andre.

Renate Soleim, leder Kvinneforum Møre og Romsdal Høyre og Lars Olav Hustad, nestleder Møre og Romsdal Høyre. Foto: Privat

Partnerdrap er den mest alvorlige formen for vold i nære relasjoner, og skjer sjelden uten forvarsel. Offeret har som regel blitt utsatt for vold av partneren også før drapet og det har i de fleste tilfellene vært kontakt med politi, helse- og omsorgstjenesten eller andre deler av hjelpeapparatet.

Vold i nære relasjoner må forstås som et varsel om det kan komme en enda mer grufull handling.

Kvinner med minoritetsbakgrunn er overrepresentert på krisesentrene. Vold i nære relasjoner er sosialt akseptert i en del minoritetsmiljøer.

Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, som i ytterste konsekvens tar liv. Det rammer familiene hardt og er et alvorlig samfunnsproblem.

Høyre vil fortsette arbeidet med å bekjempe vold og overgrep, voldtekt og vold i nære relasjoner.

Vi vil følge opp anbefalingene i Partnerdraps-utvalgets utredning bestilt av Solberg-regjeringen, samt handlingsplan «Frihet fra vold» som ble lagt frem av Solberg-regjeringen.

I arbeidet med å bekjempe volden vil vi sette ofrene først ved å forebygge bedre, hjelpe bedre og sørge for at kunnskapen om faresignaler og avvergingsplikten er kjent for alle som møter voldsutsatte.