Det skrives om kjøkken i sykehjem og Bjørn Nortun har et meget godt innlegg om denne saken.

Jeg håper at politikerne leser dette og tenker seg om. Vi lever av mat og ikke av medisiner. Nortun beskriver flere viktige forhold om mat, servering og at den blir spist.

Også egen erfaring tilsier at sykehjemmene må ha eget kjøkken.

Olaf Holter