Retningsvalget handler om at med Arbeiderpartiet blir det skatte- og avgiftsøkninger, svekket kontroll over innvandringen, mindre valgfrihet i eldreomsorgen og en samferdselspolitikk som ikke tar bilistene på alvor. Et regjeringsskifte vil få store konsekvenser.

Folk har fått lavere skatt. Det har blitt billigere å kjøre bil, og investeringene i nye veier overgår nå avgiftene som hentes inn fra bilistene. Innvandringspolitikken har blitt strengere, og det føres en mer aktiv integreringspolitikk. Syke får raskere behandling. Sykehuskøene er redusert. Eldre som trenger hjelp har fått rett til sykehjemsplass. Samtidig styrer Fremskrittspartiet i regjering landet trygt gjennom en svært krevende tid for oljenæringen.

Skattene skal videre ned, og eiendomsskatten skal fjernes. Innvandringspolitikken skal fortsatt strammes inn. Vi skal fortsette å bygge landet med vei og bane og sørge for at syke og eldre har trygghet i hverdagen. Utbyggingen av eldreomsorgen skal fortsette, og sykehuskøene skal videre ned.

Samtidig skal tryggheten og beredskapen styrkes. FrP skal sikre flere politifolk og mer ressurser til forsvaret. Politiets ressurser skal rettes inn mot det som virkelig teller: Kriminelle skal tas.

Det handler om våre friheter: Ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling. Vi skal være stolte av den norske kulturarven, ikke unnskylde oss for måten vi lever på. Vi skal møte nye kulturer med krav om å tilpasse seg det norske samfunnet – det er å ta integrering på alvor. Ukultur som kvinnediskriminering, tvangsekteskap, omskjæring og æreskultur må bekjempes.

Vi mennesker tar valg hele livet. Store og små – hver eneste dag. Men når det handler om det viktigste vi har, helsen vår, så vil noen politikere ta valgene for oss. FrP setter enkeltmennesket først. Du skal få den hjelpen du trenger, når du trenger den. Du skal bestemme hvem som skal hjelpe deg og hvor du skal få hjelp. Så lenge du får god behandling er vi ikke opptatt av om hjelpen kommer fra private eller det offentlige. Det er trist når arbeiderpartiet og resten av venstresiden vil nekte deg valgfrihet og kvalitet av rent ideologiske årsaker. Valgfrihet skal gjelde alle, ikke bare for rikfolk.

Der Ap snakker om å sette ned utvalg, se på, vurdere og gå gjennom, så sier FrP at vi skal gjennomføre. Det er ren gambling å la Ap holde Norge for narr på nytt. Norge trenger forutsigbarhet og trygghet, ikke tåkeprat, skyggelegging og reversering fra sosialistene. Et regjeringsskifte vil ha store konsekvenser. Tør du å bytte nå?