Er Stortinget og rettsapparatet offer i rekken av et narsissistisk grep?