Sykepleierdebatten: Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 11. november