Som politikere i Rauma ønsker vi å hjelpe til i den vanskelige situasjonen hele Europa står ovenfor med en voldsom flyktningestrøm med mennesker i nød.

Rauma Kommune har blitt forespurt av IMDI om å bosette flyktninger, og dette er allerede vedtatt i kommunestyret. Rauma skal ta imot flyktninger og minst 21 vil komme til oss allerede i 2016 . Vi håper disse blir godt tatt i mot av Raumasamfunnet og raskt integrert i hverdagen vår.

Rauma kommune følger opp med å ønske velkommen minimum nye 21 i 2017 og deretter minst 18 i 2018 og 2019. Dette er mennesker vi håper vil bidra til et enda bedre Raumasamfunn.

Rauma kommune har også igangsatt bygging av nye boliger i Teglverket på Åndalsnes. Dette skal bli utleieboliger for vanskeligstilte, med 12 boenheter med ulik størrelse. Her kan det bli aktuelt for en del flyktninger å bo, men også andre.

Kommunen inngår også intensjonsavtaler med andre private aktører i Rauma som kan huse flyktninger. Det vi kaller flyktninger kommer altså til Rauma for å bli raumaværinger.

Rauma Kommune har også inngått avtale med Astero som får ansvaret for det toårige introduksjonsprogrammet som blir svært viktig i forhold til integrering. Her er det et mål om at 90 prosent av alle voksne flyktninger skal være i arbeid eller utdanning i løpet av de to årene. Samarbeid med næringsliv og frivilligheten blir veldig viktig her.

Folkevandringen som nå pågår for fullt, og som ikke ser ut til å avta med det første, gjør at mange Europeiske land opplever et voldsomt press på grensene sine. Vårt naboland Sverige har allerede tatt i mot flere enn de kan håndtere, og dette fører nå til at offentlige tjenestetilbud nærmest kollapser flere steder, og de har sett seg nødt til å stramme inn kraftig på både tjenester og antall mennesker som kan komme til landet.

At det kommer mange med reellt behov for beskyttelse til Europa, Sverige og Norge, er det ingen tvil om. De siste ukers reportasjer i media viser dessverre også at det kommer svært mange - både til Norge og andre land - som ikke nødvendigvis har dette behovet for beskyttelse.

Målet er ikke at disse asylsøkerne skal integreres i Raumasamfunnet, de skal være i Isfjorden til de får innvilget en eventuell oppholdstillatelse. Får de «ja» sendes de sannsynligvis til en annen kommune i Norge. Får de «nei» blir de sendt ut av landet. Dette er asylsøkere som ikke har, eller kommer til å få noen tilknytning til kommunen eller stedet.

At rundt 230 asylsøkere, svært mange av dem enslige menn, skal interneres i ei lita bygd med rundt 2000 innbyggere, ser vi på som ei stor utfordring for lokalsamfunnet. Dette vil bli et åpent mottak hvor folk kan komme og gå som de vil. Vi har ingen garanti for hvilke mennesker som faktisk kommer, og vi vet ingenting om hvilke traumer eller annen mental bagasje de måtte ha med seg. Vi er skeptiske til etablering av et nødmottak i Isfjorden av blant annet sikkerhetsmessige hensyn.

Vi er også bekymret for at et slikt akuttmottak vil øke polariseringen mellom asylsøkere og fastboende. Dette kan igjen gjøre det vanskeligere å lykkes med integreringen av de flyktningene vi i årene fremover skal ønske velkommen til oss, personer som kommer flyttende hit for å starte et nytt liv i Rauma.

Renate Soleim, Høyre

Ronny Antonsen, Frp

David Grøvdal, Ap