Om vi skal legge godviljen til, så kan man si at de siste krumspring om bompengeinnkrevingen ved Tresfjorden har vært underholdende. Men saken er alt annet enn morsom så noen godvilje er vanskelig å oppdrive.

Det hele hadde vært veldig enkelt dersom politikerne hadde fulgt prinsippene for hvordan bompengeinnkreving skal foregå. Prinsippene blir vedtatt av Stortinget hvert fjerde år, og både vegvesen og lokale styresmakter skal forholde seg til disse. Dersom de brytes på lokalt plan, skal departement og storting rydde opp i det. Men det skjedde ikke med bompengeinnkrevingen for Tresfjordbrua.

Da Tresfjordbrua ble vedtatt i Stortinget i mai 2012, var ett av prinsippene at det bare unntaksvis kunne settes opp bomstasjoner på sidevei. Unntaket gjaldt dersom trafikkøkning ville gi uheldige konsekvenser for sikkerhet eller miljø på sideveien. Et annet viktig prinsipp var at bomstasjonen skulle plasseres i nærheten av det prosjektet som bygges ut, slik at det blir god sammenheng mellom betaling og bruk.

Dersom disse prinsippene hadde vært fulgt den gangen, så hadde vi sluppet administrasjon rundt brikkebruk og hvilke bomstasjoner som ikke kan passeres når og av hvem. Da hadde det vært én bompengeinnkreving på Tresfjordbrua og én for Vågstrandstunnelen. Punktum.

Om trafikantene velger ny bru og kortere reisetid eller om de velger den lange veien om fjorden, har med kostnader å gjøre. Jo høyere pris for bompasseringen, jo flere er troende til å velge omkjøringsveien. Det bør derfor være i alles interesse å få prisen i bomstasjonen på brua så lav som mulig. Prisen beregnes ut fra flere ting: byggekostnader, statlig andel, administrasjon og hvilken rente bompengeselskapet har fått på sitt lån.

NAF tar for gitt at Eksportvegen AS jobber målrettet med å få lavest mulig rente på lånet som bilistene skal nedbetale for dem, og at det vil gjøres beregninger på hvor mye vi trafikanter vil spare dersom selskapet blir med på regjeringens bompengereform.

Hadde politikerne fulgt sine egne prinsipper så ville hele balladen om bomstasjonene vært unngått. Men politikerne fulgte ikke sine egne prinsipper. Og vips så har vi dagens situasjon. De burde sett det komme. I stedet har man rotet det godt til for både seg selv og trafikantene. NAF regner med at det ryddes opp. Det behøver ikke være så vanskelig. Utsett innkrevingen langs fjorden til man ser hvordan reisemønsteret faktisk blir.

NAF Region Møre og Romsdal

Willy Melbø