I tirsdagens avis hadde Arne Hop et leserinnlegg relatert til Magnhild Vik sin spørsmålsstilling. Jeg leste innlegget med interesse for å finne Hop sitt prinsipielle svar på et viktig spørsmål om demokrati. Det fant jeg ikke, men derimot en del kritikk av mine holdninger. Det er greit nok dersom spørsmålet var for vanskelig.

Jeg skal derfor svare på Hop sine spørsmål. Sp, og kanskje jeg spesielt, var skeptisk til et samarbeid med Ap ved årets valg. Det var imidlertid tre element som ble tunge på vektskåla.

1. I sitt medlemsmøte staket Ap ut en klar kurs som var i tråd med det Ap jeg kjente fra tidligere.

2. Jeg fikk kjennskap til Marit Nauste sin erklæring om å støtte partiets retningsvalg. Dette eliminerte vår kritiske holdning til en representant som hadde uttrykt sterke sympatier for Høyre, og som vi før dette anså som et usikkert kort i Ap sine rekker.

3. Vi sa oss enige i at dersom vi gikk ut med en klar samarbeidsforpliktelse før valget, så ville det gi velgerne en trygghet og ryddighet for hva de stemte på under valget.

Som tidligere nevnt tilbød vi også KrF å bli med på et samarbeid. De ønsket da å sitte på gjerdet til etter valget, og det var sjølsagt deres valg, som vi respekterte. Derimot er det skuffende når Arne Hop 29.08. gikk ut i ÅA med usanne påstander om at KrF hadde blitt holdt utenfor og ikke var invitert med.

Jeg registrerer at Arne Hop mener det er et etisk overtramp av meg å offentliggjøre hva min tillit til Ap og Marit Nauste bygde på. Jeg henviste til en ryddig og grei støtteerklæring fra et medlem til eget parti. Prinsippet om det er feil eller galt å gå til valg på ett program, og dagen etter valget støtte motsatt blokk, tilkjennegir ikke Hop noen holdning til. Det er imidlertid mitt syn at dersom denne handlemåten får bre om seg, er vi i hvert fall garantert kaos og en umulig tillitskrise mellom politikerne og velgerne.

Jeg er faktisk så fri å påstå at den forutsigbarhet som ble lagt før valget i år, nok var en av grunnene til at såpass mange fant grunn til å benytte stemmeretten også i år. Jeg tror også at vårt klare alternativ var grunnen til at vi vant valget.

Torbjørn Rødstøl, Sp