Gleden var stor da jeg leste i Åndalsnes Avis tirsdag 22. oktober

- Veøy Buss starter nye bussruter.«Vi har jobbet lenge med dette og får nå til seks daglige avganger i begge retninger. Det er vi fornøyd med i forhold til spørsmål vi har fått om dette» sa Per Oddvar Sæth.

Skuffelsen var derfor stor – og frustrasjonen enda større – og det gikk dessverre ut over mine kjekke arbeidskolleger i lunsjpausen da jeg leste videre.

«Bussene går bare når det er skole og ikke i skoleferier … og vi erfarer at det er færre andre reisende også når det er skoleferier.»

Vel – tenker jeg – de fleste av oss som pendler Vestnes – Åndalsnes, Åndalsnes – Vestnes har ikke høstferie, vinterferie, to mnd. sommerferie og andre ferier som de i skolesektoren har.

– Vi pendler hver dag (foruten de ferieukene vi er lovpålagt til å ta i løpet av året.) Vi har fått den flotte brua (tar bare et par minutt å kjøre over, mot 25 minutt rundt Tresfjord) Jeg studerer bussrutene – bare det er tidkrevende i seg selv – for bussselskapene har sine egne busshefter (hva med å ha disse rutetidene i ett hefte – tenker jeg)

Konklusjon: Det er ingen nye bussruter vi har fått – det er en forlengelse av de rutetidene som allerede har eksistert.

La meg ta et par eksempler fra Veøy Buss rutetabell:

- Det går seks avganger fra Åndalsnes mot Vestnes pr. dag. Tre bussavganger stopper på Vikebukt. – Den siste bussen som ankommer Helland er kl. 12:20og fem av seks avganger er skoleruter. Med andre ord – tragisk, tenker jeg.

- Når det gjelder avgangene fra Helland til Åndalsnes – er det kun fire bussavganger. Tre avganger er skolerute, og den siste går kl. 12:25. Når bussen som går kl. 06:30 fra Helland tar «skolefri», går det ikke buss til toget som kjører opp Romsdalen om morgenen. Den skoleruta som går fra Helland kl. 07:25 stopper for øvrig i Måndalen.

Jeg ønsker: Direkterute om morgenen - begge veier - og ei direkterute på ettermiddagen - begge veier, som er tilpasset et pendlerbehov 230 arbeidsdager i året.

Nei – de «nye» bussrutene imponerte ikke oss pendlere – og med tanke på at det også pendler folk fra Sjøholt til Åndalsnes, så er det skremmende lite vilje til bedring av bussrutene.

Jeg tenker… Legger fylket opp til at vi som pendler skal kjøre EL-bil? (For den bilparken har økt betraktelig i Vestnes kommune den siste tiden.)

Jeg sender ballen videre til Kristin Sørheim - leder i samferdselsutvalget - som fortalte på telefon til Åndalsnes Avis (på trykk tirsdag 20. oktober) der hun vil ha en gjennomgang av den vedtatte strategien for offentlig transport i vårt fylke. (Hva nå enn det betyr) De har jo ikke hatt det første møte enda, så jeg setter min lit til henne.

- Ordføreren i Rauma, Lars Olav Hustad er også enig i at det må komme et bedre busstilbud nå når brua er på plass.- Vestnes kommune jobber for det samme.Jeg håper på en bedre bussforbindelse for oss pendlere mellom Vestnes – Åndalsnes og Åndalsnes – Vestnes fra nyttår. (Tar vel ikke så lang tid å få til dette møte vel?)

Et attraktivt fylke, med et godt transportsystem – ikke bare i skoletida.- Dersom Møre og Romsdal ikke skal tape i kampen om arbeidskrafta, og dersom næringslivet i fylket skal være konkurransedyktig, også i framtida, er det nødvendig med et effektivt transportsystem.PS. Jeg arbeider verken i fylket, kommunen eller skole – der arbeidstiden tydeligvis er 190 dager i året?

Med hilsen en lett frustrert, men håpefull pendler – Aud M. Ohnstad