Jeg har lest mye fint om nærpolitireformen både lokalt og regionalt og sitter og lurer på hvorfor jeg nesten daglig blir kontaktet av innbyggere i Vestnes som ligger våkne på grunn av herjing med bil rundt omkring i kommunen.

Beboere i sentrum f.eks. som Senior Plaza, Kiwibygget, Kidbygget, Trappeskolen +++.

Folk forteller meg at de har bilnummer og beskrivelse av bilmerker/farge notert og det er for meg ett mysterium hvorfor politiet ikke greier å fange opp dette også?

Sjøbua er plaget med hærverk og tilgrising og benker og bord som blir kastet på sjøen og ellers båret og flyttet rundt omkring til frustrasjon og ekstrajobb for den som har med det å gjøre. Var sjøl inne på lensmannskontoret for noen få år siden og rapporterte lignende da jeg ble spurt av betjenten som jeg snakket med om hvor denne Sjøbua ligger. Det er vel her hunden ligger begravet «at kjennskapen til miljøet/folk i kommunen er for lite også etter reformen.

Slike innlegg som dette bruker å føre til at lensmannen står frem i media og oppfordrer folk til å melde fra og det gjør jeg hermed på vegne av samme slik at politiet kan bruke tiden til kanskje å gjøre noe med problemet.

Vi har en flott ungdom i Vestnes men det er noen få som trenger en prat med voksne og da gjerne en politimann som kan bygge relasjoner også når det ikke er noe galt som har skjedd.

Kanskje det kan være en idé at vårt meget gode kommunale brannvesen tar seg en og annen «patruljetur» når noe skjer siden vi fortsatt har ett «nærbrannvesen» med folk som bor i kommunen. De er jo også vant med å gjøre andre politioppgaver som jeg ved flere anledninger tidligere i litt uformelle politiske samtaler innad i kommunen har foreslått burde faktureres politimesteren.

Det er slik at vårt brannvesen er kommunalt og om vi blir påført ekstrakostnader ved at de personellmessig må ta høyde for at politiet ikke har kapasitet til å komme som f.eks. ved trafikkulykker burde dette i alle fall «symbolsk» bli sendt en regning til politimester/staten.

Lørdag 9. september har vi frivilligdagen i Vestnes hvor frivilligheten og politiske partier har stand, i år håper jeg vi får se lensmannen eller en underordnet fra nærpolitiet i uniform som kan gå rundt og bygge relasjoner med innbyggerne og kanskje ungdommene i særdeleshet som til stor grad bare kommer i befatning med etaten etter at noe galt har skjedd!

I disse valgkamptider passer nok dette temaet flere steder landet rundt og på vegne av de som blir plaget av det jeg her tar opp ber jeg nå om handling.