«Forutsigbarhet» er et populært honnørord i Raumas politiske kretser om dagen. Men de samme kretsene må være utsatt for en kortslutning, for hukommelsen virker heller skral.

Og hukommelse er viktig, når det kommer til «forutsigbarhet». Skal du lage forutsigbare vilkår for et samfunn, er det en fordel at det går en rød tråd gjennom hele den kommunale planleggingen. Det er imidlertid en katastrofe for ”forutsigbarheten” når du ikke husker hva du har vedtatt tidligere, og de politiske vedtakene slår hverandre i hjel…

Jeg skal hjelpe til litt på husken:

Den 17. desember i fjor vedtok kommunestyret kommunens samfunnsplan. På side 12 i denne planen står følgende: - «Rauma kommunestyre vedtar: … 3. Rauma kommune vil tilrettelegge for utvikling av økt handel, service og boligbygging i Åndalsnes sentrum…»- I tillegg ble 60 mill. kroner øremerket av kommunestyret, for oppgradering av Åndalsnes sentrum (Handlingsplan 2014-1017).

Ble noen forledet til å tro at vinden endelig hadde snudd? - at det politiske flertallet endelig hadde tatt til seg lærdommen fra et utall utarmede byer og tettsteder landet rundt? – at de omsider hadde lyttet til advarslene fra fagfolk på alle nivå i den offentlige forvaltningen, samt innleide konsulenter (tenker her på helhetlig samfunnsplanlegging, ikke isolerte handelsanalyser)? Det vil jeg tro. Jeg var selv skeptisk, men ved bedre mot enn på lenge.19. august kom kalddusjen fra formannskapet (Åndalsnes avis, papirutgaven 4. september).

Den 9. september skal kommunestyret sende sin høringsuttalelse til fylkeskommunens reviderte plan for by- og tettstedsutvikling i fylket, og formannskapet skulle i sitt møte den 19. komme med en innstilling til kommunestyret. Formannskapet gikk imot innstillingen til rådmannen og kommunens fagstab, og krever at fylkeskommunen nesten dobler arealet til detaljhandel på Øran, i forhold til dagens situasjon. (At formannskapet i tillegg har gjentatt blunderen fra -99, og nok en gang foreslår en omfattende endring av kommunedelplanen, fullstendig uten saksbehandling og høringer, er mildt sagt oppsiktsvekkende…)

Kort oppsummert: I desember 2013 var signalet fra kommunen at sentrum skal styrkes. I september 2014, om formannskapet får det som de vil, blir signalet fra kommunen: «Beklager, men vi må nok ta livsgrunnlaget fra dere». Er det forutsigbarhet ala Rauma 2014?De som fortsatt tror på en delt sentrumsmodell («Ja takk, begge deler» fungerer i eventyrenes verden, men ytterst sjelden i virkelig tettstedsutvikling…) har enda til gode å vise til konkrete virkemidler for å få dette til å fungere. Rådmannens innstilling i saken er god, og åpner for en «samarbeidsmodell», som kan vise seg å fungere. Håpet mitt er at flertallet i kommunestyret kommer frem til samme konklusjon. Les i hvert fall begrunnelsen hans.

Skal vi bruke 60 mill. fellesskapskroner på Åndalsnes sentrum de neste fire åra, vil jeg ha noe igjen for det. Det er veldig mye penger å bruke på en begravelse.

Jørgen AukrustSivilarkitekt