Skrevet av Parley Augustsson, Rauma INP

Da vi i kommunestyret bestemte oss for å bygge et nytt helsehus – et av de fineste i landet – var ett av argumentene for prosjektet, at vi derved kunne motta utskrivningsklare pasienter fra sykehusene i fylket. Døgnprisen for å ligge utskrivningsklar – uten å bli lagt inn på hjemstedet – beløp seg den gang til flere millioner på helsebudsjettet.

Nå har vi et flott helsehus som så vidt jeg forstår, kun er cirka 50 prosent belagt med pasienter. Resten er avstengte avdelinger.

Så har Budstikka den 30. mars en artikkel: Opphopning av utskrivningsklare pasienter ett av flere problem. Sjukehuset kraftig pressa.

Rauma har ifølge denne artikkelen i januar 31 liggedøgn for utskrivningsklare pasienter. Disse bidrar med merkostnader for helse og omsorg på flere tusen kroner per døgn på sykehuset i stedet for helsehuset.

Hvorfor, spør jeg.