Vedrørende søknad om plassering av en flytebrygge ved kaia i den nedlagte lecafabrikken i Nesstranda.

Kjell Røvik og undertegnede søkte Rauma kommune om å få belegge en flytebrygge i de eksisterende kaipåler ved den nedlagte lecafabrikken i Nesstranda. Søknaden ble blankt avslått av enhetsleder for areal; Heidi Skaug og konsulent Anne Berit Utgård.

Begrunnelsen for avslaget var at området ikke er regulert fra kommunens side. Dette argumentet for å avslå vår søknad, finner vi direkte uforståelig. Vi har da på ingen måte søkt om å få legge flytebryggen på land. Den skal ligge i sjøen, og skal ligge der midlertidig. Og vi har stilt oss villig til å fjerne den omgående, dersom det skulle oppstå en omfattende virksomhet ved nevnte kai.

Flytebryggen kan slepes vekk på fem minutter.Videre er vi blitt gjort oppmerksom på at noen anke kommer ikke på tale, vedtaket er endelig.Jeg er noe usikker på om disse to ansvarsfulle damene har lest eller sett på trykk flg:«Rauma kommunes floskel»Verdens beste kommune å bo i for naturglade folk.

Vi, undertegnede vil bare anbefale at dersom noen skulle finne på å la seg forlede til å flytte til Rauma kommune, så bør de gjøres oppmerksom på at dersom de er eiere av en fritidsbåt, kan de ikke påregne å få den belagt i nærheten av Rauma kommunes eiendommer.

Med vennlig hilsenKjell Røvik og Per Midtgaard (relativt naturglade karer, som tilfeldigvis bor i Rauma kommune.)