Helgens avisoppslag om nettmobbing er trist lesing. Når netthets og mobbing er så alvorlig at det blir en straffesak av det, må det gjøres noe umiddelbart. Vi har alle et ansvar for å forhindre mobbing. Både vi som foreldre, men også storsamfunnet rundt, som skole, helsevesen, politi og annet hjelpeapparat. At lokalt politi nå har slått hardt ned på nettmobbing, er jeg veldig takknemlig for. Alle barn har rett på et trygt og godt oppvekstmiljø.

I ditt leserinnlegg peker du på en rekke tiltak for å forhindre mobbing, men du har glemt noe! Den innsastsen som gjøres i form av foreldreveiledning, familie og nettverkssamtaler. Det forebyggende arbeid i skolen gjennom tverrfaglige samarbeidsmøter med foreldre, skole, PPT og skolehelsetjeneste.

15. desember 2015 vedtok kommunestyret Budsjett – og økonomiplan for 2016 – 2019. I den sammenheng ble det vedtatt at enhet for barn – og unge skal reduseres med 2 årsverk (10 % styrt nedbemanning). Når det helt åpenbart er store utfordringer knyttet til det psykososiale oppvekstmiljøet i Rauma kommune, er det svært alvorlig at det kuttes stillinger som man så sårt trenger.

Med vennlig hilsen Ina Killingrød Greve