Det vil skape tillit at Nordveggen AS har saksbehandlingen for Kraftfondet