Skrevet av Gaute Grøtta Grav, ordførerkandidat Rauma Høyre

I oversikten over de viktigste sakene til Rauma Høyre fremover, står følgende om helse og omsorg:

  • Legge til rette for bygging av eldreboliger med sosiale møteplasser.

  • Øke effektiviteten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenester.

For det første vil vi takke alle som har delt sine erfaringer og kommet med innspill, både fra helsesektoren og fra pårørende. Det er viktig å lytte til dere som står i dette hver dag, og vi er takknemlig for åpenheten deres.

Det er helt riktig at effektivitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene ikke alltid er lett å kombinere, og vi vil presisere at vårt mål er å bruke tid og ressurser på en smartere måte, ikke å legge ytterligere press på helsepersonell. Vi vil legge til rette for mer tid sammen med brukerne, slik at mindre tid går vekk til for eksempel kjøring.

Vi i Høyre erkjenner at Rauma står overfor økonomiske utfordringer, og at vi må prioritere nøye for å kunne forbedre helsetilbudet for eldre. Vi tror imidlertid at det er mulig å finne løsninger som både er økonomisk bærekraftige og som gir enda bedre kvalitet og kontinuitet i tjenestene, til glede for både ansatte og brukere.

Et eksempel på en slik løsning er ideen om å bygge leilighetskomplekser der relativt friske eldre kan bo i hver sin enhet, der det er sosiale områder for felles måltider og døgnbemanning. Dette vil ikke bare gi de eldre en tryggere og mer sosial tilværelse, men også frigjøre tid for helsepersonell som ellers ville brukt mye tid på kjøring til de samme brukerne på kryss og tvers i Rauma.

Ved å samarbeide med en privat aktør som bygger og selger leilighetene til en overkommelig pris, kan vi lettere skape et tilbud som er både økonomisk bærekraftig og tilgjengelig for flere, uten at kommuneøkonomien får et skudd for baugen. Kanskje kan et slikt prosjekt også gjøre flere hus tilgjengelig for salg i Rauma?

Mange steder i Rauma er det gode priser for salg av boliger, men ikke overalt. Erna Solberg fortalte for få uker siden at hun ønsker å innføre en ordning der nettopp eldre kan få støtte til å kjøpe slike sentrumsnære leiligheter når de flytter fra steder med lavere boligpriser - under den humoristiske parolen “tøfler til polet”.

Heller ikke vi klarer å komme med enkle og raske løsninger på alle utfordringene vi står ovenfor. Vi i Rauma Høyre er opptatt av å ha en god dialog med alle berørte parter, og vi ønsker å lære enda mer av dere som står i hverdagen og erfarer utfordringene døgnet rundt. Vi er ikke redde for å justere kursen og prøve nye tilnærminger når det trengs.

Eldrebølgen kommer, og vi må forberede oss på dette. Eldre er verdifulle ressurser som fortjener både respekt og omsorg.

Samtidig må vi må også anerkjenne og støtte de mange pårørende som hver dag tar vare på sine kjære, ofte uten å bli hørt eller sett. De er de tause heltene som fortjener både honnør, men mest av alt praktisk hjelp og støtte.

For Rauma Høyre

Gaute Grøtta Grav, ordførerkandidat

Øyvind Hovde, 2. kandidat

Ingunn Svelle Heinåli, 3.kandidat