I tirsdagsavisa hadde eg eit kort innlegg. Avisa forandra på teksta- og korta det ned – det var for så vidt greitt –. Men at avisa omsette det frå nynorsk til bokmål er IKKJE greitt.

Det er MITT namn som stå der, men det var ikkje dette eg skreiv!

Når de har vanskar med å bruke nynorsk, må de berre stole på at eg veit kva eg har skrive, og at eg har brukt dei orda eg meiner skal stå der.

Kor skal det ha seg at det er litt flautt å seie at ein ikkje er heilt stø i engelsk, - men at det slett ikkje er flautt å tilstå at ein ikkje kan bruke nynorsk?

Forstå det den som kan!!

Else Marie Sæbø