Lars Olav Hustad beskylder meg i tirsdagsavisa for å drive et «politisk spill» fordi jeg er bekymret over kommuneøkonomien.

Faktum er at Rauma kommune står ovenfor en gedigen økonomisk oppryddingsjobb. Bare tre måneder etter valget blir vi nødt til å ta de første kuttene når budsjettet skal vedtas.

Folk vil miste jobben. Unge og eldre vil få et dårligere tilbud. I en slik situasjon er Rauma Høyre mest opptatt av hva de skal bruke mer penger på. Jeg vet ikke helt hvordan et slikt spill for galleriet skal karakteriseres. «Politisk spill» er kanskje i underkant?

Per Vidar Kjølmoen

Ordførerkandidat for Rauma Arbeiderparti

3. kandidat for Møre og Romsdal Arbeiderparti