Leser i dagens Åndalsnes Avis om støttemur før bygging av nytt helsehus i Troa. Jeg tror det gikk ras i Troa i 1945 eller 1946. Noen av oss guttene hadde vært og lekt i Troa, noe vi gjorde ofte. Jeg hadde nettopp kommet hjem da brannsirenen gikk. Da jeg så ut, kunne jeg se at trær ytterst på kanten mot Troa beveget seg og bli borte. Vi bodde bak meieriet mot Troa. Da jeg kom ut, fikk jeg se at det hadde gått et stort leirras og at nesten hele Troa mot jernbanen, var fylt av leire. Vi slapp så vidt unna den katastrofen det kunne ha blitt. Troa var en yndet lekeplass for barn.

Kvikkleire er en skummel masse og oppfører seg ofte uforutsigbart. Ut fra det jeg kjenner til, vil en støttemur være en dårlig idé. Det klokeste vil nok være å finne en annen tomt. Det burde finnes andre tomter i Rauma. Skjeggestadbrua her i Vestfold er et godt eksempel på hva kvikkleire kan føre til hvis man pirker i den. Det hadde man visstnok gjort før raset gikk i Troa. Så finn en annen tomt – ikke undersøk mer. Bortkastete penger!!

Vennlig hilsen Olaf Holter

Utflyttet raumaværing.