Vi mener Statens Vegvesen prioriterer helt feil når de nå skal sette i gang oppgradering av Måndals-tunnelen og Innfjordstunnelen på E 136

Andre utbedrings og sikringstiltak på strekningen er mye viktigere:

For oss i Måndalen Vels trafikkomite er selvsagt ny Måna Bru og trafikksikringstiltak forbi Måndalen aller viktigst. Måna Bru ble bygget på 50-tallet for en helt annen trafikk og helt andre kjøretøy. Det er nærmere 90-graders sving inn på brua, brua mangler gangfelt, og det finnes ikke alternativ. Det er kort og godt helt uforsvarlig at det ikke for lengst har blitt gjort noe.

I tunellsammenheng må ny Hjelviktunnel være mye viktigere enn oppgradering av Måndalstunnelen som er av nyere dato og nettopp er ferdig oppgradert. Hjelviktunnelen er helt livsfarlig og kan på ingen måte tilfredsstille dagens krav til tunnel på en europavei.

Ny veg forbi Veblungsnes er også et totalt forsømt prosjekt av samme karakter som utbedring forbi Måndalen. Vi kan ta med Vik-bogen i Innfjorden i samme slengen.

Det må være mye viktigere å få utbedret disse punktene enn å starte oppgradering av disse relativt nybygde tunnelene som fremstår nærmest som de beste veistrekningene vi har for oss trafikanter.

En annen ting er at vi har hatt betydelige ulemper med stadige trafikkhindringer i form av kolonnekjøring , venting på ledebil og kortere og lengre stengninger i en årrekke i forbindelse med tunell-byggingen. Nå ser det bra ut, og vi trenger en pause, i alle fall på disse strekningene.

Måndalen, 14.10.15.

Jostein Vold, Ole Hovdenes, Geir Raknem, Rolf Ivar Moen