Skrevet av Geir Klepaker, kommunestyrerepresentant for Rauma MDG

Trond Arvid Alund har nok helt rett i at mange nok ble sjokkert av å lese at Høyre stiller med en helt ny toppkandidat.

Først må jeg gratulere Gaute med topplasseringen. Endelig har vi fått en Høyre-politiker som skal fronte MDG-politikk. Det kan bli et historisk samarbeide. Ut ifra det jeg leser i avisa, blir det en tydelig endring i Rauma Høyre sin politikk.

Skal Rauma MDG nå få støtte fra Høyre når vi prioriterer natur og miljø foran arbeidsplasser, utvikling og økonomi? Dette kan bli bra.

Nå som naturvern skal stå i fokus regner jeg med at Gaute allerede kan hjelpe til med å påvirke Høyre til ikke å jobbe mot vedtaket om å få lagt ned et bygge- og deleforbud i kommunens aquakulturplan. Et vedtak som ble gjort på forrige kommunestyre etter en mindretallsanke fra KUN Høyres representanter på planutvalgets vedtak.

Som Gaute sier: Vi skal ta vare på det urørte, og kjempe for at det fortsatt skal være et felles gode. Jeg regner med det gjelder hele kommunens arealer, inklusiv fjorden.