3. okt. i år hadde Magnhild Vik et innlegg i Åndalsnes Avis der hun med henvisning til etisk reglement i Rauma kommer med spørsmål og insinuasjoner rettet mot Marit Nauste, Lars Olav Hustad, Arne Steffen Lillehagen, KrF og Frp lokalt. Hun spør bl.a. Hustad og Lillehagen om de har hatt samtaler med Nauste om hennes handlemåte, og om de har rådet henne til, eller fra, å opptre på den måten hun har gjort etter valget.

Hva skjedde ved valget av styret i Rauma Energi under generalforsamlingen i 2012?

Høyre, Ap, SV og Venstre , som hadde flertall bak seg, inngikk en skriftlig avtale seg i mellom om at disse partiene skulle fordele styreverv i Rauma Energi forut for dette valget, der Venstre skulle få styreleder, Ap en kvinnelig- og en mannlig representant, og Høyre en kvinnelig representant. Høyres Parley Augustsson var forespeilet av Høyre plass i styret, men av hensyn til kjønnsbalanse som dukket opp, ble hans kandidatur satt til side. Augustsson ble meget sint. Folk i opposisjon fanget opp dette. Augustsson ble da overtalt til å bryte ut av avtalen som Høyre hadde inngått med de andre partiene, mot at han fikk et styreverv i Rauma Energi likevel, sammen med Magnhild Vik. Ap satt da igjen uten styrerepresentantene de var blitt lovet på forhånd, av Høyre. Slik fikk Sp tatt hevn over Ap etter valgsviket i 2011, og Høyre fikk et forklaringsproblem overfor Ap. Verken Magnhild Vik eller Torbjørn Rødstøl fant den gangen grunn til å stille noen spørsmål ved sin egen handlemåte eller handlemåten til Høyre-representanten som hadde brutt med eget partis avtaleinngåelse. Sett i lys av denne agering fra Sps side i 2012, fremstår indignasjonen til Magnhild Vik og Torbjørn Rødstøl nå i noen grad påtatt.

Men: Er Kjølmoens øredøvende stillhet nå reell? Har nå Kjølmoen en stilltiende strategi der han avleverer interne, fortrolige mailer til de som han isteden bruker som stråmenn? Opptrer nå Kjølmoen i rollen som den stedlige «møbelhandler på Jessheim», som planter ensidig informasjon for å svekke omdømmet til hans politiske motstandere? Har det seg slik at når han ikke får det som han vil, ønsker han å benytte seg av hersketeknikker, der formålet er skremsel, fragmentering og splitting? Er formålet at han skal bruke «sine kanaler» til å forvalte sannheten, i de tilfeller Senterpartiet ikke gjør det?

Hvis svarene på disse spørsmål er som jeg frykter, får jeg frysninger på ryggen. Hvis nå Kjølmoen opptrer slik det kan se ut som, gjør han akkurat det motsatte av hva han selv lovet i et innlegg i Åndalsnes Avis den 5. sept. i år. Der skrev han: «Vi skal få en politisk ledelse som samler, ikke splitter, Rauma.» Og jeg får frysninger på ryggen når jeg nå gjør meg tanker om hvordan Marit Nauste og hennes meningsfeller må ha opplevd atmosfæren de har jobbet under de siste ni måneder, i eget parti, dersom mine bekymringer skulle stemme. Og hvis dette stemmer, blir Naustes agering etter valget for meg meget mer forståelig. Det aner meg at hun må ha hatt det ille, også lenge før hun bestemte seg for å melde seg ut av Ap.

Til Marit Nauste: Du står oppreist, fortsatt. Du tar vanskelige valg. Jeg vil nå uttrykke min sympati og beundring for deg, med din integritet, personlige karakterstyrke og vilje til uselvisk å gjøre det beste for Rauma-samfunnet, selv om dette medfører en veldig belastning for deg og din familie!

Andre får endre Valgloven!

Åndalsnes, 9. okt. 2015

Jon S. Aursand, For et åpent demokrati