Onsdag fikk Helge Orten og Høyre god drahjelp i valgkampen av Nikolai Astrup, som hadde kjørt langt for å fortelle flere medier og et stort publikum at det spøker for samferdselen i distriktet dersom SV kommer i regjering. Makan til frekk påstand skal man lete lenge etter! Hadde Helge Orten hatt fokus på vegen gjennom Veblungsnes framfor sitt prestisjeprosjekt Møreaksen, hadde Veblungsnes neppe manglet på regjeringens prioriteringsliste for NTP.

Jeg skal gi Høyre ett poeng; om SV får bestemme så dropper vi Møreaksen, men det er jo nettopp fordi vi prioriterer f.eks. trafikksikkerhetstiltak i stedet. Vi vil ikke bygge ferjefri E-39 uten å utrede det langt mer lovende alternativet Romsdalsaksen. Møreaksen er jo et katastrofeprosjekt både når det gjelder samfunnsnytte, pris, sikkerhet og miljø.

I regjeringens forslag til NTP foreslås det for øvrig å bevilge 933 milliarder kroner. SV går inn for å bruke nøyaktig samme sum, men prioriterer annerledes. Vi omprioriterer riktig nok mye til bane, kollektiv, sykkel og fotgjengere, men når det gjelder de store ferjefri-prosjektene til dagens regjering så velger vi trygge bruksveier, batteriferjer med flere avganger, rassikring, gule midtstriper, utbedring av eksisterende veger, osv.

Ettersom SV setter trygge veger høgere enn prestisjeprosjektene, ville min prioritering være å sørge for at alle som skal bruke vegen og svingen på Veblungsnes slipper å gjøre det med hjertet i halsen. Dessverre kommer det enkle påstander fra Høyre om at SV ikke prioriterer samferdsel når vi prioriterer annerledes enn dem, og det tross alt er Høyre som har nedprioritert Veblungsnes i Stortinget, men selger nye lovnader uten å love noe nå i valgkampen.

Om noen er i tvil: jeg kommer til å jobbe for vegen på Veblungsnes like hardt som Helge Orten har jobbet for Møreaksen til sin egen kommune. Jeg håper derfor mange lukter valgflesket og stemmer ei lokal stemme inn på Stortinget den 11. september.