Arbeiderpartiets landsmøte har nettopp vedtatt at Norge skal ta i mot 10.000 syriske flyktninger. Samtidig viser det seg at Arbeiderpartistyrte kommuner er dårligst i landet på bosetting av innvandrere. Dette kommer til å forverre situasjonen for disse kommunene dersom Norge drastisk øker antallet Syriske flyktninger.

I Aukra vedtok kommunestyret at de skulle bosette 2 flykninger i fjor. Kravet var at de skulle bosette 15. Dette betyr at 13 personer ikke fikk plass å bo. Dette skjer i mange kommuner. Forslaget til Arbeiderpartiet kommer til å forverre situasjonen for de som venter på å bli utplassert i en kommune ved at ventetiden kommer til å øke. Når kommunene i Norge ikke får nok midler til å bosette nesten 11.000 flyktninger slik kravet er i dag, men bare 7.700, så er ikke løsningen å ta inn 10.000 flere. Dette gjør at mennesker blir sittende og vente i lang tid uten å få avklart situasjonen for livet sitt.

Konsekvensen av denne naive innvandringspolitikken er at kostnaden vil øke drastisk sammenlignet med hva som oppnås, og kommunene vil slite med å bosette disse menneskene. Både kommunene og justisdepartementet mener forslaget er urealistisk.

FrP ønsker å ta i mot syriske flyktninger. Men FrP ønsker også at de flyktningene vi tar i mot skal bli godt integrert. Personene som flykter fra krig skal få et verdig liv. Dette får de gjennom å bli stilt krav til. De som har helse til det skal ut i arbeid så fort som mulig. Derfor er det viktig at med det samme man får innvilget opphold, skal man få norskkurs så fort som mulig. Deretter må en følge opp slik at personen kan komme seg ut i arbeid og kunne forsørge seg selv og sine. Dette er kjernen i FrPs innvandringspolitikk.

Derfor ønsker FrP å bedre integreringen ved å holde innvandringen på et nivå der kommunene klarer å bosette de som virkelig trenger opphold. Personer som flykter til andre deler av Europa flykter ikke fordi de ønsker å forlate hjemlandet, familie og sine røtter. De flykter fordi de må. Derfor må vi sørge for at det finnes gode nok måter for flyktninger i nærområdene slik at de slipper å selge alt de har for å bli smuglet opp til Norge.

FrP ønsker å hjelpe syriske flyktninger i nærområdene, for eksempel i Tyrkia. Hvis vi hadde brukt like mye penger på flyktningmottak og andre tiltak i områdene rundt Syria hvor folk trenger det mest, kunne Norge hjulpet over 200.000 mennesker. For FrP handler det om å hjelpe flest mulig og de som trenger det mest. Nemlig de som er midt opp i konflikten.

Med FrP i regjering har det blitt sendt ut rekordmange kriminelle innvandrere. Dette er personer som ikke har noe i Norge å gjøre. Grunnen til denne høye utsendingen er dårlig integreringspolitikk fra tidligere regjeringer. FrP rydder nå opp i problemene for å skape trygghet i hverdagen.

Det er også gledelig å se at asylbarnsaken har løst seg. Barnefamilier som ble sendt ut mellom 1.juli 2014 og 18.mars 2015, får nå behandlet søknaden sin på nytt dersom de har hatt opphold i over 4 år ved retur fra Norge. Denne regjeringen har ryddet opp i kaoset som den handlingslammede rødgrønne regjeringen skapte i 8 år. I motsetning til den forrige regjeringen, så har H/FrP regjeringen funnet en løsning.

Venstresiden i norsk politikk snakker ofte om å åpne hjertene våres for de som er på flukt. Jeg har for lengst åpnet hjertet mitt. FrP ønsker å hjelpe flest mulig mennesker. Vi er ikke et parti som går rundt å tror det hjelper å ta i mot 10.000 flyktninger når en kunne hjulpet godt over 200.000. Deretter å så ikke ha noen plass å bosette disse menneskene. Dette vil være et stort tilbakeskritt for integreringen. Når en har tusener som venter på plass, så er det vanskelig å forestille seg at Norge skal ta i mot 10.000 flere.

FrP ønsker ikke samme situasjon som en ser i Sverige. Gettofisering er konsekvensene av en naiv innvandring- og integreringspolitikk der målet har vært å ta i mot så mange som mulig, uten å ta de inn i samfunnet. Dette er populisme. FrP ønsker derfor å hjelpe så mange som mulig i stedet for å kunne gå rundt og skryte av hvor mange en tror en har ’’hjulpet’’. For det er faktisk slik, Arbeiderpartiet, at det hjelper ikke å invitere 100, for å så bare dekke på til 10.

Håkon Lykkebø Strand,

Formann i Møre og Romsdal FpU