Forsvarsministeren vil legge ned ni militære baser  inkl. Setnesmoen, sjøforsvaret reduseres, 1.500 ansatt blir oppsagt. Dette i en tid vi har en Putin og Russland som opptrer svært uforutsigbart overfor sine naboer.

Det legges nå til rette for at vi kan bli tatt på senga av Putin og Russland. Det er tydelig at vi nå har flere politikere i posisjon som ikke har opplevde siste verdenskrig. Det er svært beklagelig at landet vårt svekkes militært og at vi i fremtiden frister Putin til å komme på «besøk» Har ikke dagens politikere hørt «Aldri mere 1940»  også den gangen var vårt forsvar sterk redusert.

Trolig er dagens forsvar svakere enn det vi kunne stille opp med i 1940. Det bør mane til ettertanke.

For Rauma kommune vil tapet av arbeidsplasser og virksomheten som bruke av Setnesmoen generer bli stor.

Har vi igjen politikere i fylket med vilje til å gå i angrep og sloss for Forsvaret og Setnesmoen?

Svein Kroken