Først vil jeg takke for initiativet med ei viktig spørsmålstilling. Jeg er så heldig at jeg har en gutt på 4 år, og i 3 av de årene har han gått i en kommunal barnehage. Jeg har lyst til å benytte anledningen til å skryte av personalet i barnehagesektoren i Rauma. Jeg har sett at barna blir godt ivaretatt både sosialt og faglig. Jeg vet at hverdagen for de ansatte i barnehagen kan være hektisk. Men samtidig vet jeg også at de ansatte føler at de har en svært givende og viktig jobb.

For oss i Høyre er kompetanse et viktig nøkkelord. Med en historisk høy kompetansesatsing sørger regjeringen for at flere assistenter vil få mulighet til å ta fagbrev eller arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Regjeringen har bevilget 60 millioner kroner til kompetansehevende tiltak nasjonalt i barnehagene for i år, og 71 millioner vil bli bevilget i 2016.

Vi i Rauma kommune bevilger en halv million kr til oppstart nå i høst. Rauma Høyre vil sørge for at dette også blir fulgt opp neste år, fordi som utdanningsforbundet også skriver i sitt innlegg; «Et barns utdanning starter i barnehagen». Med den satsingen som nå gjøres på kompetanseheving, så må vi under budsjettrunden i høst se hvordan vi best mulig sikrer tilstrekkelig bemanning. En kommunal bemanningsnorm kan vi ikke love, men vi kan love at barnehage og våre framtidshåp er en av de viktigste sakene for oss, og at vi kommer til å være «tett på».

For Rauma Høyre,

Lars Olav Hustad, ordfører