De siste dagene har det naturlig nok blitt fokusert mye på den økonomiske tilstanden i kommunen. Jeg synes det er flott med engasjement både fra pressen, politikere og innbyggerne våre.

Drifta er utfordringa

For å ta dette med Robekk først. Det er altså en administrativ feil, som kan føre til at vi i løpet av høsten havner på den lite attraktive lista sammen med seks andre kommuner i Møre og Romsdal. Det dreier seg om 600 000 kr som ikke det var laget en inndekningsplan for. Det høres rimelig rigid ut, men Fylkesmannen tar ikke hensyn til om beløpet er stort eller lite. Det er selvfølgelig beklagelig at vi havner på en slik liste pga. en formalitetsfeil.

Det at vi kan havne på den lista skyldes ikke investeringene som er foretatt eller bestemt skal gjennomføres - sjøl om noen ønsker å framstille det sånn. Det er den daglige drifta av noen av tjenestene våre som er utfordringen.

Investeringer for effektiv drift og økt attraktivitet

Samtlige politiske parti var i siste formannskapsmøte ikke så bekymret over at Rauma ser ut til å havne på Robekk-lista. De var naturlig nok mer bekymret for den økonomiske situasjonen framover – at det brukes mer enn vi politikere tildeler. Dette gjelder altså deler av drifta; tjenestene i Rauma kommune.

I en kommune opereres det med to budsjetter. Det ene er altså drift, og det andre er investeringer, og man kan ikke «bytte penger» mellom dem. Eksempel på slike investeringer er ny skole i Isfjorden, opprustning av sentrum, boligfelt på Åfarnes, oppgradering av Måndalen skole etc. Alle disse eksemplene belastes investeringsbudsjettet. Riktignok blir avdrag og renter ført på drift, men når renta er 1,5 % så vil det være rimelig defensivt og ikke investere i bygg og anlegg for framtida, som skal gi oss mer effektiv drift, økte inntekter og økt attraktivitet.

Stor enighet - en stor styrke

At vi i 2015 ser ut å gå mot et underskudd er veldig beklagelig. Dette må tas tak i og det vet jeg det blir. Men det er ikke slik som det har blitt framstilt av enkelte at vi er på konkursens rand, at folk skal sies opp og at tilbudet til barn og eldre skal raseres. Jeg blir litt trist når jeg leser slikt.

Rauma kommune har et driftsbudsjett på ca. en halv milliard kroner. Vi kan altså styre mot et underskudd som vil utgjøre 2-3 % av det totale driftsbudsjettet. Dette er selvfølgelig for mye, men absolutt håndterbart uten alt for store kutt. Det handler om at vi sammen finner konstruktive løsninger, og ikke begynner å skylde på hverandre, og sammen bidrar til å fortsette den gode samfunnsutviklinga vi er inne i nå. I perioden som nå går mot slutten er det nettopp dette som har vært vår store styrke i det politiske Rauma – vi har stått sammen på tvers av parti og har hatt en nesten unik enighet i både retning og enkeltvedtak om hvordan vi skal utvikle kommunen vår.

Det har også blitt trukket fram at den pågående skattesaken til Rauma energi vil påvirke kommunens økonomi framover. Dette er ikke riktig! Hele skattekravet fra Sentralskattekontoret er innbetalt og kostnadsført i årsregnskapet for 2013. Dette medførte at årsregnskapet ble oppgjort med et mindre underskudd. Imidlertid ble utbyttenivået opprettholdt. Saken har sin opprinnelse fra en låneavtale med Rauma kommune fra 2002. Skulle Rauma Energi vinne frem i en rettsak er det følgelig bare positivt for selskapet òg kommunen.

Knallhard konkurranse – som vi skal vinne!

Avslutningsvis vil jeg si at det vi har gjort de siste årene har vært helt nødvendig. Vi må prøve å skape et samfunn som folk har lyst å bo i. Det er en knallhard konkurranse om å kapre nye innbyggere, og ikke minst klare å holde på dem man har. Men det er en kamp vi skal vinne! For å klare alt dette så må man investere. I siste kvartal så vokste Rauma med 19 innbyggere. Dette er meget gledelig, og vi får håpe at vi kan blir enda flere i vår flotte kommune framover.

Lars Olav Hustad, ordfører