E136, Romsdalen: Uttalelse til Statens vegvesens forslag til ny trase forbi Nordre Flatmark