Kommunereformen skal gjennomføres koste hva det koste vil! Jeg tror at mange personer her i landet deler den samme følelser jeg har. For meg er det vanskelig å glemme at Høyre den 04 mars 2015 ble «tatt på senga» da det ble avslørt at partiet hadde sendt et brev til kommunepolitikere. I brevet stod det at de måtte jobbe mot en eventuell gjennomføring av folkeavstemning. Lite demokratisk, spør du meg. Jeg mener i tillegg at vi burde lure på om hvorfor en så viktig og omfattende reform skal gjøres i rekordfart. Bare til sammenligning, må vi huske at forrige gang brukte Norge 16 år for å gjennomføre en liknende reform.

Til slutt, hvorfor skal hele prosessen begynne med en diskusjon om størrelse, og ikke om hvordan man greier å løse oppgaver på best mulig måte?

Regjering mener at flere personer flytter fra små til større byer. Eller er reformen som har som mål akkurat om å sette fart på denne prosessen? Ingen her i Rauma glemmer det positive arbeidet som de små kommunene har gjort for å øke antall beboere, og innbyggernes kommunene stolthet.

Denne reformen greier ikke å være overbevisende. Tenk på Danmark for eksempel. Landet gjorde en liknende reform, for ikke så lenge siden. Nå ser danskene at det hele ble en fiasko, og misunner hvordan Norge greide å utnytte landskapet sitt. Derfor prøver de å gjennomføre tiltak for å reversere prosessen, og stoppe avfolkning av distriktene. Vi kan finne mange eksempler som beviser at å være liten er bra, effektivt og fleksibelt.

Den første april i år kunne man lese at de beste kommunene i Norge er, ifølge kommunebarometer, tre små kommuner med ikke mer enn tre tusen innbyggere. Kommunene er: Alvdal, Jølster og Siljan. Med andre ord kan bygdene være like effektive (bedre) som byene i både skolesektor; økonomi og flere viktige kriterier. Når man får servert slike opplysninger, lurer jeg på om det faktisk er skjulte grunner som ligger bak reformen. Det kan ikke bare være størrelse. Hvis man begynner å lete etter, finner mange av dem som beviser at det er de små enhetene som ofte er de mest effektive.

Så hvorfor skal vi bli større? I mange sektorer har vi kommunesamarbeid som fungerer, og dette gjør hele saken enda mer forvirrende.

Da jeg leste en uttalelse fra NHO, følte jeg at jeg hadde funnet svaret. NHO sier nemlig at for å kunne privatisere tjenester, bør kommunene ha en viss størrelse. Er det privatisering som er det endelige og kanskje eneste mål? Når man privatiserer, overfører de fleste pengene fra felleskapet til få heldige personer. Det er ikke tilfeldig at de rike i verden har blitt rikere og de fattige øker overalt, til og med i Norge. USA og Europa diskuterer flere avtaler, de viktigste er nå Ttip og Tisa. Tisa er her spesielt interessant, fordi med Tisa vil man privatisere statlige og kommunale tjenester. Målet til Obama er å underskrive avtalen før han går av. Er det kanskje derfor Norge gjennomfører reformen i rekordfart? Er det derfor folket kan stemme, men ikke bestemme? Eller er det derfor alle bevisene som tilsier at smått er bra, ikke blir tatt i betraktning?

Hva med vår kommune, da? Når vi ser på vår region, kan vi ikke la være å legge merke til at en større kommune kommer til å skape mer avstand mellom folk og byråkrati. Mens byråkratiet lever best når det har en trygg avstand fra dem de styrer over, ønsker demokratiet akkurat det motsatte. Demokratiet og engasjement er et av de viktigste egenskapene som gjør Norge til et balansert og sterkt land. Med de blåblå opplever vi en massiv økning i antall byråkrater, og denne trenden øker med eksponentiell vekst. For å avslutte, kan jeg observere at mens vi ikke får opplyst detaljer angående reformen, vet vi at vanlige folk kommer til å oppleve et annet demokrati. Det blir færre representanter, færre involverte i politikken, og færre fremtidige politikere som kan representere oss i Stortinget. Med andre ord blir det mindre engasjement og mer apati.

Snart skal vi stemme, og jeg velger Rauma. Godt valg.

Marco Scarfi