Før sommeren sendte Fagforbundet ni spørsmål til de politiske partiene i Rauma som stiller til valg ved årets kommunevalg. Spørsmålene ble sendt til partienes ordførerkandidater.

Ikke alle tenker over at vi ved et kommunestyrevalg velger arbeidsgiver for de kommunalt ansatte. Valget er derfor viktig for fagforbundet og våre medlemmer. Vi vil vite hva de enkelte partiene mener om arbeidslivspolitikken og hvordan de ønsker å drifte Rauma kommune de neste fire årene.

Vi hevder at vår henvendelse kan likestilles med intervjusituasjoner som når det skal ansettes nye medarbeidere og ledere i Rauma kommune. Vi forventet at denne henvendelsen fra oss ble tatt på alvor. Men hva skjedde?? Arbeiderpartiet, SV og Sp har gitt seriøse tilbakemeldinger. Høyre, Frp, Krf og Venstre har ikke svart på henvendelsen i det hele tatt. Hva gir det av signaler? Vi er den største arbeidstagerorganisasjonen i Rauma kommune med nesten 280 medlemmer i kommunal tjeneste og vi får ikke svar! Hvordan skal vi tillitsvalgte tolke dette, og ikke minst våre medlemmer?

Fagforbundet oppfordrer flest mulig medlemmer til å bruke stemmeretten ved kommune- og fylkestingsvalget 2015. Vi vil gjerne gi medlemmene mest mulig kunnskap om hva partiene går inn for i spørsmål som vi tror er viktige for dem som arbeidstakere og innbyggere i kommunen.

Fagforbundet vil gjerne bidra til en god og konstruktiv valgkamp ved å øke oppmerksomheten om hva resultatet av et kommunevalg betyr for lokaldemokratiet, for kommunens framtid og tilbudet til innbyggerne.

Fagforbundet i Rauma avd. 272

Ottar Blichfeldt, Fagforeningsleder

Marit Thorstensen, Hovedtillitvalgt

Dette er spørsmålene Fagforbundet har sendt inn.