Viktige saker får normalt lang høringstid, ofte med utsettelser, før det forventes svar. Her har vi tydeligvis med unntak fra regelen å gjøre.

Fra mange kanter er man forundret over at det nektes å gi mer tid til å komme framtil vedtak. Sanner krever kommunesammenslåingen gjennomført som hastesak. Nå er det slik at det ikke er all verdens tid frem til neste stortingsvalg. Med dagens turbulente situasjon blant regjeringspartiene kan det godt tenkes at det ligger en dårlig skjult agenda bak hastverket. Med alle uttalelser fra både fylkes- og kommunepolitikere om hvor vanskelig det er å sette seg inn i problematikken, vil det ikke være noen dårlig spådom at her går det for fort i svingene. Hva skal en stakkars «menig» si? Og mener lokale politikere at de kan stå for en god nok informasjon før vi skal stemme?

Magnhild Vik har i avisinnlegg i ÅA 25. mars pekt på arbeidsgiveravgiften som hos oss og i Vestnes og Nesset er på 10,6 %, mens den i Molderegionen er på14,1 %. Iflg Vik vil det påføre våre bedrifter store ekstrautgifter om vi skulle komme under Molde. Samme advarsel kommer fra Eide. Herfra pekes det også på høyeste sats for eiendomsskatt for næringslivet og som alle i intensjonsavtalen har skrevet under på. Dette for å støtte Kjerringsundprosjektet, som altså ikke kan realiseres uten full eiendomsskatt. Ikke kjenner jeg mye til dette prosjektet, men Rauma er nok ønsket som støttespiller. Ordfører/rådmann i Rauma har ikke imøtegått disse påstandene. Det burde være et tegn på at de holder vann.

Hvordan er situasjonen i vår kommune? I Budstikka ser vi uttalelser fra mange ordførere som kan ende opp i «Stor-Romsdal». Vår ordfører er referert med at han vil til Molde, der det for tiden er mange partivenner. I vår lokalavis har han vært lukket som en østers. Ordfører Tove Henøen i ytre strøk vil ha en «betydelig andel» folk i ryggen før det tas avgjørelse om valg. Hun ber innbyggerne om råd som hun vil lytte til, men sier også at det er kommunen som skal ta den endelige beslutningen. Vil vår ordfører også lytte til innbyggernes råd, eller kan man, som undertegnede, frykte at 14-13 - forholdet kommer til anvendelse?

Romsdalsveien 75, 6.april 2016

Helge Sannes