Planene om et nærmiljøanlegg på Åndalsnes: Starten på en snuoperasjon