I et leserbrev lørdag 10. oktober i Åndalsnes Avis spør Jon Sverre Aursand om Åndalsnes Avis er på lag med Rauma. I det samme innlegget reiser han tvil om avisas uavhengighet og mener Åndalsnes Avis har forsømt seg i dekningen av bråket i Rauma Ap.

Aursand og andre står selvfølgelig fritt til å mene at avisa gjør en for dårlig jobb. Det er vi vant med når vi skriver kritiske artikler. Særlig er vi vant med kritikk og forsøk på «å skyte pianisten» fra personer/grupper som er presset og som hadde ønsket at opplysninger ikke hadde blitt omtalt i media.

Jeg er som ansvarlig redaktør selvfølgelig innforstått med at en representants utmelding av Ap, som mest trolig ender med at et rødgrønt flertall blir et borgerlig flertall når ordfører skal velges, ikke er særlig hyggelig å stå i – verken for representanten selv eller for den borgerlige siden i Rauma-politikken. Men det må ikke hindre oss i å omtale saken, stille kritiske spørsmål og lete etter kilder som kan belyse saken bredt, som har vært våre mål. Om vi har vært flink nok, skal andre få vurdere. Men det ville reist mange kritiske spørsmål om vår dekning dersom ikke dette hadde fått mye spalteplass i Åndalsnes Avis.

Bare så det er sagt: Vi er åpne for konstruktiv kritikk, og skal naturligvis ikke påstå at vi ikke gjør feil. Men å hevde at vi gjør feil bevisst, blir en for drøy påstand. Så i Aursands lange rekke av påstander i leserinnlegget, finner jeg grunn til å svare på de to mest alvorlige: Han mener at redaksjonen/redaktøren forfordeler og at avisa valgt å dysse ned bråket i Ap.

  • Forfordeling: En representants utmelding etter valget, som resulterer i en flertallsending, er dramatisk og uvanlig. Og om den borgerlige siden skal akseptere at en representant melder overgang etter valget og gjør at de vinner ordføreren, fører til mange ubehagelige – men nødvendige – spørsmål. Og det medfører et stort trykk både på partiene og på den utmeldte representanten. Slik må det være. Og da kan nok noen føle, med rette, at det blir mer omtale den ene vegen enn den andre. Det er jeg meget bekvem med. Det betyr ikke at vi ikke skal slippe til ulike syn, noe vi også har gjort.

  • ÅA dysset ned bråket i Rauma Ap: Det er en fullstendig feil påstand. Det ble jobbet med saken allerede fra det første tipset kom inn og det ble jobbet med å få kilder fra lukkede møter i Ap. Det endte i den første saka torsdag 28. mai, og mange artikler etter det – helt fram til dags dato. Dem som best kunne fortelle om bråket, Marit Nauste og Per Vidar Kjølmoen, har begge blitt spurt om hvorfor det endte slik det gjorde – og er gitt spalteplass til å fortelle hvorfor.

Jeg oppfatter at Aursand ikke synes at Åndalsnes Avis er på lag med Rauma – eller bare er på lag med deler av Rauma. Skulle vi vært på lag med Aursand i denne saken, måtte vi trolig forsøkt å dysse ned Nauste-saken. Det ville i tilfelle vært en alvorlig forsømmelse av vår rolle.

Per-Kristian Bratteng, ansvarlig redaktør Åndalsnes Avis