Først vil jeg gi honnør til Svein Kroken for sin utrettelige kamp med å utvikle samfunnet og alle manglende samferdselstiltak i indre Romsdal, seinest for hans oppvekkende artikkel i denne avisa 22. desember 2015.

Svein er den eneste i kommunen som forstår hva verdien av gode veger og annen infrastruktur betyr for Rauma kommunes eksistens.

Undertegnede ønsker å gi de som styrer i kommunen følgende oppkvikkende medisiner for at de skal se de verdier som ligger i Raumabanen.

Raumabanen er en 114 km lang jernbanestrekning mellom Dombås og Åndalsnes. Dette er den eneste jernbanestrekningen i Møre og Romsdal fylke.

Da banen, etter byggestart i 1912, 12 år seinere ble åpnet til Åndalsnes i 1924, hadde den 12 stasjoner og holdeplasser. Byggingen av Kylling bru var alene en nesten ni års byggeperiode.

Alle vi i Romsdalen bør ha respekt for våre forfedres arbeid, dødsulykker og slit for å få Raumabanen bygget.

Togene stopper ikke

I Lesja kommune setter i dag togene av og tar på passasjerer ved minst tre steder med plattformer, den nærmeste er Bjorli st.

Mellom Bjorli og endestasjonen på Åndalsnes stopper togene ikke.

Møre og Romsdal har altså en jernbane, men togene stopper dessverre ikke!

Hver gang jeg tar turen mellom Lillestrøm og Marstein, fem-seks ganger i året, spør jeg konduktøren om han kan sette meg av på Marstein, men svaret er nei …, med varierende unnskyldning.

Reisetida ser ut til å være romslig da det i turistsesongen er tid til flere minutt stopp ved utgangen av Stavemstunellen, på Kyllingbrua og ved Trollveggen.

Kappkjøre med toget

I våre dager med særlig oppmerksomhet på miljøet, skal altså bygdefolket som har bil sette seg i bilen og kappkjøre med toget i Romsdalen? Tenk hvilket fantastisk godt kollektivtilbud vi ville få hvis innbyggerne i Romsdalen kunne bruke lokaltoget som kjører forbi åtte ganger hver dag, hele uka.

«Agenda» heter togsettet som trafikkerer i Romsdalen, det likner på en «leddbuss» slike som brukes i byene. Den stopper på alle busstopp og på Lesja stopper Agendaen når reisende rekker ut armen og vil på. Konduktøren som ofte sitter sammen med togfører, har full kontroll med hvor reisende skal av. Ellers kjører toget sakte forbi.

Et slikt kollektivtilbud i Romsdalen er et vinn/vinn/vinn/vinn–tiltak for de reisende, for miljøet, for NSB og Rauma kommune som ikke trenger å bruke fem øre for å få dette til.

I Romsdalen er det, etter mine opplysninger, perrong på Verma, på Flatmark, på Marstein og ifølge de turistfrelste også på trappene å få perrong ved nye Romsdalshorn st. Skulle det mangle bygning med åpent venterom på disse stedene, er det jo bare å sette opp et lite busskur, så er det problemet løst.

Rett mann på rett plass

I lokalavisa har Arne Steffen Lillehagen flere ganger etter valget i fjor høst, reklamert med at han er av de folkevalgte organ valgt til å representere Rauma kommune i styret for «Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen».

Her har vi rett mann på rett plass idet hans familie i forrige århundre livnærte seg med å arbeide med jernbanen.

I avisa i fjor sto det at han i Jernbaneforumet hadde orientert om at det ikke har skjedd noe på Raumabanen siden 1924. Jeg vil oppdatere hans hukommelse med; dessverre har det skjedd, at alle stopp langs banen i Romsdalen er nedlagt.

Neste møtet i Jernbaneforumet skal være ganske snart, sier Arne S., der blant annet Nasjonal Transportplan skal drøftes. Da er det jo muligheter til å få århundrets beste nyhet for Raumabanen realisert og banen vitalisert!

Så, romsdalinger! Følg med i den spennende føljetongen om Raumabanens videre skjebne eller død.

Godt nytt år!

Lyder Alnes (reisende m/ideer i bagasjen)