Nå har jeg sittet i kommunestyret i fire år, og har tenkt å komme med noen betraktninger rundt omkring dette.

Først kan vi ta for oss økonomien, for dette er jo et hett tema om dagen. Det ligger an til å bli minst åtte millioner i underskudd dette året. Etter det som kommer fram i media, så er både rådmann og mange av mine politikerkoleger forundret over at vi får så stor minus i år. Hvordan i alle dager kan dere være det? Vi har jo alle vist at det har vært mye sjukmeldinger innafor Pleie og Omsorg, og noe av dette skyldes nok den omorganisjonsprosessen som har vært. Vi har jo også hatt underskudd i forhold til budsjett alle fire åra jeg har sittet i kommunestyret. Riktig nok ikke i flere millioners klassen de to første åra, men i fjor (2014) så hadde vi 5,5 millioner i minus. Ikke 2,4 millioner som det står å lese i avisene. Rauma kommune fikk heilt på tampen inn en uventet gavepakke fra staten fordi Salmar hadde lokaliteter her i kommunen, 3,5 millioner kroner som gikk rett i det store sluket. Underskuddet på driftsbudsjettet er jo å blir like fullt 5,5 million for slike gavepakker får vi ikke flere av. Og det er det merkelige, synes jeg, at det ser ut som det er DETTE mange har glemt.

Tertialraport var oppe som sak i kommunestyret 16 juni i år. Det var da et driftsunderskudd på seks million kroner. Saka om budsjettendring var den neste saka vi hadde oppe, og her vedtok vi å utsette årlige avdrag med inntil 4 950 000 ( utsatte låneavdrag legges til lånetiden) for å få første tertialraport i balanse. Men nå må vi våkne, meg selv inkludert. Men jeg har vært en av de få politiker i denne periode som har tatt til ordet for (fra talerstolen) å være bekymret for den økonomiske situasjonen de to siste åra. Har vel også vært den som blir sett på som «økonomisk pessimist» i min egen gruppe til tider.

Det er jo hinsides all sunn fornuft å fortsatt gjøre låneopptak når vi må ha utsettelse på avdraga. Hadde dette vært ein privatperson som hold på sånn hadde banken satt ned foten for lenge siden.

Jeg tok opp økonomien i et kommunestyremøte i 2014 da vi hadde økonomiansvarlig til stede. Jeg uttrykte min sterke bekymring om alle nye låneopptak vi gjorde og spurte hvor mye i avdrag vi betalte pr år på de nye låneopptaka som vi hadde gjort siden 2011? Dette utgjordet 3 million i avdrag pr.år samt at vi måtte være klar over at steig renta med 1%, så utgjordet det plutselig 5 million. (Er litt usikker på om avdraga på den nye skolen i Isfjorden er inkludert i dette beløpet).

DA dro jeg på meg flere replikker... både av ordfører og andre..som minte meg om at invisteringsbudsjett er noe helt noe annet en driftsbudsjett, og at Rauma kommune hadde veldig liten lånegjeld pr innbygger. Så dette var ikke noe å bekymre seg over. Ha, ha ha det er nesten som man må le. Jeg er ikke høgskoleutdannet, men jeg er så opplyst at jeg vet at avdraga vi har i lån, blir trekt på driftsbudsjettet. Men når en ikke tørr stikke fingeren i jorda å kalle ein spade for ein spade, så greier vel noen å leve i ein slik villfarelse og tro at de to budsjetta ikke påvirker hverandre.

Politisk styring er en av enhetene som også har gått med underskudd de siste åra. Pr 1. tertial så ligger det an til 400 000 kr. Dette her har også undertegnede og Sp tatt til orde for å redusere. Vi har kommet med konkrete forslag om å flytte kommunestyremøter til seinere på dag/ettermiddag slik at mesteparten ikke trengte fri nesten heile dagen fra jobb. Fåreslo også å fryse møtegodtgjørlsene, men dette har det ikke vært stemning for hos flertallsmakta i Rauma kommune. Så vi vart følgelig nedstemt.

Raumakonferansen er noe som er blitt arrangert de siste fire år i Rauma, og som følgelig må koste «noen» kroner. Mesteparten av de pengene blir naturlig nok fakturert politisk styring. Tru hvor mye ein slik dag koster med innleid konferansier og kulturinnslag etc, samt at alle enhetsleder er innbudt som også følgelig skal ha lønn. Vi veit jo at et vanlig kommunestyremøte koster ca 50 000 kr. Slike konferanser koster mer enn de smaker, er nå min mening. I Sp er dette noe vi ikke vil prioritere å bruke penger på, så får vi det som vi vil i denne saken, så tror jeg mye av overforbruket blir innspart med å kutte ut denne dagen.

Så en liten betraktning til...5,5 million i minus i fjor og så sies det ca 8 million i år...Hmm med all den sykemeldinger så må det nå bli mellom 10-12 million vil nå jeg tro. Men bare en tanke fra ei som ikke er høgskoleutdannet; Hold stand lesere av Åndalsnes Avis. Det kommer et nytt tema om noen dager.

Mvh Ellinor Torsgård Solheim, 3. kandidat Sp