Hva vil de som sitter på makten i Rauma kommune gjøre den dag Læringsverkstedet sier, at de ikke lenger vil drive barnehage i Isfjorden på dispensasjon, men i stedet halvere antall barnehageplasser?

Fordi kommunen enda ikke har tatt en avgjørelse på barnehagesituasjonen i Isfjorden.

En eller to barnehager i Isfjorden, kommunal eller privat, hva vet jeg. Som tidligere representant i foreldreutvalg og samarbeidsutvalg i Rabben barnehage har jeg deltatt i forrige høringsrunde. Vi fikk den flate tomt i bunnen av bygda ut av kommunedelplanen – hurra for det. Og vi kom med forslag om bruk av tomten bak Bunnpris eller den gamle Storm-tomt ved siden av nyskolen. Hvorfor skal utvalgene igjen sette seg ned å skrive for og imot forslag som de selv har kommet med? Dette virker useriøst.

Jeg vet ikke om det er byråkratisk inkompetanse eller manglende politisk vilje som gjør beslutningsprosessen mistenkelig lang, men det virker nok så tafatt og ynkelig, at kommunen etter en allerede grundig høringsrunde (april 2014) med mange fine innspill kun er kommet til «mulighetsanalyse»-stadiet når vi skriver mai 2015.

«Velkommen til Rauma kommune! Verdens beste kommune for naturglade mennesker. Her kan du bo til halv pris. Kun mamma trenger å jobbe, mens pappa kan ha ungene med på tur hver dag!»

Ikke alle familier har råd til denne ordningen, men mister 30-40 unger barnehageplass i Isfjorden er det godt mulig at dette blir hverdagen for en rekke familier. Og hva med den familie fra Nederland som ble omtalt i avisen for kort tid siden, fordi de er så begeistret for området her og kommer flyttende til nordsida i løpet av sommeren? Har noen husket å fortelle dem om den usikre barnehagesituasjonen i Isfjorden?

Kom igjen folkens, dere som sitter på makten. Nå må dere vise at dere også kan og tør å bruke den. Dette handler om samarbeidsvilje, kompetanse og handlekraft. Og er det ikke snart valg? Dette må jo være en glimrende anledning til å vise hva dere rent faktisk greier å få til. Å finne en god løsning på barnehagesituasjonen i Isfjorden i forkant av en valgkamp er vel ganske bra markedsføring?

Susanne Boye Flaaris Johansen, mor, Isfjorden