Den største forskjellen mellom folk i Norge er mellom de som har en jobb, - og de som ikke har

foto