Redaktøren vil at Åndalsnes Avis «skal våge å ta stilling».

Redaktørens leder i avisa på lørdag skal få oss til å forstå at det som alle trodde var en leder– ikke var det. Likevel har redaktøren ansvaret for innholdet,- men det er ikke avisas syn? Er det da redaktørens syn?

Jeg tror mange flere enn meg har oppfattet strimla «Ukelangs», og andre «strimler» i avisa som leder, og forventet at dette var sammenfallende med avisas syn, men det er altså journalistens «leserinnlegg»,- men fortsatt redaktørens ansvar.

Lørdagens «leder» bærer preg av at redaktøren «kaver» for å skjerme sine journalister. Åndalsnes Avis hadde stått seg på å lagt seg flat, – og dementert deler av Evy Kavlis innlegg.

Det er mange direkte og indirekte berørte som hadde forventet det.

Redaktøren kan nå avklare omkring dette ved å bruke sin nye lederspalte, – avisas offisielle syn, – og «våge å ta stilling» til følgende:

Hva vil Åndalsnes Avis med: – Heimevernet, – Beredskapen og sikkerhet for folk og verdier, – og hva vil Åndalsnes Avis med Setnesmoen og arbeidsplassene der?

Per Devold