Det er vel på sin plass å skrive litt om gårsdagens møte, og ikkje minst om saka som tilsynelatende opptek heile Rauma.

Litt historie: Ap, SV og Sp har heile tida villa hatt kjøkken i helsehuset, fordi det då blir eit komplett hus med effektiv matproduksjon til dei som bur der og dei som får mat brakt heim til seg.

Prinsippet for dette har heile tida vore å koke maten - kjøle den ned - bringe den ut til dei som skal ha den og til slutt varme opp og servere - altså kok-kjøl-prinsippet. Dette har ingen diskutert, bortsett frå SV som har hatt "kok- server" som ei viktig sak.

Det vart skrive ein intensjonsavtale med Lars Wenaas og Wenaasgruppen tidleg, men endeleg avtale har ikkje vore gjort. Wenaas har signalisert at han gjerne vil ha kjøkken i helsehuset, og ville bidra med ytterlegare 6 mill til å få dette til. Dette ville ifølge HENT koste 7 mill ekstra i byggekostnader, og 9 mill i kostnader til endringar i teikningar, utsettelse av prosjektet m.m. Dette vart nedstemt av kommunestyret som vedtok å bygge produksjonskjøkken på nabotomta i staden for. Kostnaden for dette er cirka 11 mill.

Etter avisinnlegg frå Lars Wenaas skjedde ting fort. Det kom på bordet ein avtale som ordføraren hadde jobba med å få til, slik at vi skulle kunne få dei 35 mill vi var forespeila. Denne vart det informert om i det mykje omtala syklubbmøtet på Rådhuset måndag kveld kl 19.00, dagen før kommunestyremøtet. Eg veit ikkje når avtalen var ferdig underskriven, men enkelte parti hadde tydelegvis også sett den FØR møtet, og diskutert den. Kvifor fekk ikkje alle gruppeleiarar informasjon samtidig, slik at vi andre også kunne ha diskutert innhaldet med våre gruppemedlemmer før vi møttest kl 19.00? Det hadde nok vore ein styrke for møtet. Dette var også omtalt i opplæringa for folkevalte: Alle (her i det minste alle gruppeleiarar) skulle fått SAMME INFORMASJON SAMTIDIG.

Den endelege avtalen vart sendt ut på mail til oss i kommunestyret klokka 12.56 - altså ein time og fire minutt før møtet skulle starte.

Det er rimeleg kort frist.

Så: Kva skjer no? Vi som stemte mot å realitetsbehandle saka om avtalen frå Lars Wenaas er ikkje mot avtalen slik den ligg føre. MEN før ein realitetsbehandle ei så viktig og stor sak, må den vere såpass opplyst at du kan ta ei beslutning på grunnlaget som ligg der! I og med at avtalen vart jobba med heilt inn til møtet, var det sjølvsagt umuleg å få utgreiingar på innhaldet. Derfor vil vi 13 som stemte mot å realitetsbehandle saka få fram konsekvensar av avtalen FØR vi skal beslutte noko. Heilt naturlege spørsmål er t.d.:

  • Kor store blir endringane?

  • Kva vil dei koste?

  • Har entreprenøren vorte orientert?

  • Kva vil dette få å seie for byggetida?

Vi får håpe ordføraren har rett når han seier at dette er små endringar som ikkje vil få store følger.

Det har vore gjort fasadeendringar som iflg. plan- og bygningslov er VESENTLEGE endringar, så då må vel denne endringa også vere kurant å få til. Får vi håpe.

No vil vi få saka tilbake frå administrasjonen med saksutgreiingar på dei endringane som er gjort - så skal vi debattere, stille spørsmål og godkjenne avtale og endringar. Forhåpentlegvis om ikkje så mange dagane.

Det eg sitt igjen med til slutt her er:

Føler at dette har blitt ei sak der prestisje og prinsipp har blitt førende. MEN vi som trudde og håpa på kjøkken i helsehuset er kjempeglade :-) Bebuarane får servert fersk mat, og kontakt mellom brukarar, pleiarar og kjøkkenpersonell er lett å få til.

Då er det til slutt litt spesielt at med denne avtalen blir grunnleggande prinsipp endra ( frå kok- kjøl til kok- server i helsehuset) , og to kommunestyrevedtak satt til side (sjølvsagt 14 - 13 vedtak)

Men no får vi sjå framover og håpe at huset blir så bra som alle egentleg vil at det skal bli. Dette blir faktisk eit stort pluss for Rauma!

Magnhild Vik, kommunestyrerepresentant Rauma Sp