Fortsatt ferge over Romsdalsfjorden et alternativ?

foto