Fortsatt ferge over Romsdalsfjorden et alternativ?