Skrevet av Svein Kroken

Forslaget og ordet besøksavgift, hentet fra «Hurdalsplattformen», er kort og godt en ny og kreativ måte å pålegge reiselivsnæringen og brukerne en ny skatt og unngå å bruke ordet bompenger.

Denne nye skatten er anslått å dra inn en årlig inntekt på 24 millioner, dersom trafikken holder seg.

Jeg støtter lederen i Romsdal Reiseliv (RR), Ole Johnny Amundsen sin uttalelse, «å vedlikeholde og rassikre den nasjonale turistveien over Trollstigen bør være et statlig ansvar»

Rauma kommune har friskt i minne utfordringene med bompenger gjennom Vågstrandatunnelen, som var en stor årsak til at Vågstranda gikk fra Rauma Kommune til Vestnes kommune.

Forslaget og bakgrunnen for besøksavgift går ut på å bruke seks millioner kroner over tre år på et forprosjekt for å finne alternative sikringstiltak for Trollstigvegen.

Fylkeskommunen vil at staten skal etablere et såkalt «besøksbidrag» som skal finansiere sikringstiltak langs Trollstigvegen.

Det er foreslått at det skal koste 150 kroner for hver av de 160.000 bilene som kjører veien. Hver vei.

Innføres denne avgiften/bompenger vil det skremme bort anslagsvis 15 til 20 prosent av turisttrafikken som eller ville ha lagt turen over Trollstigen.

Dette vil ikke bare gå ut over reisleivstrafikken i Rauma, men hele fylket og regionen.

Trollstigvegen er en nasjonal turistvei, dermed har staten også påtatt seg et ansvar med å gjøre veien trygg.

Staten gjennom Nasjonal turistveier har investert anslagsvis 240 millioner til infrastruktur og nye bygninger på Trollstigplatået.

Nå må staten følge opp sine investeringer og rassikre veien.

Nasjonale turistveier skal i løpet av året lyse ut på anbud driften av kafeteriaen og øvrige butikklokaler på Trollstigen for de nærmeste årene.

Praksis her har vært at vinneren har fått «låne» bygget for kroner null; driveren har kun ansvaret for kommunale avgifter og drift.

Her bør det ligge et potensial for utleier (staten) på flere hundre tusen årlig, som kan brukes til sikring av veien.