Er det bare Langfjordtunnelen AS som ikke får med seg signalene fra øverste hold når det gjelder bygging av undersjøiske tunneler og krav til disse? Har ikke Langfjordtunnelen AS skjønt noen verdens ting når det gjelder krav til sikkerhet? Hvorfor sier EU at maks. stigning skal være 5 %. Hvorfor sier vegdirektøren at dype undersjøiske tunneler ikke skal bygges i fremtiden, der det finnes alternativ (i praksis betyr jo det der det kan bygges bru).

Hvorfor presiserer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i brev 27.06.2014 at regionveisjefer og fylkeskommunene i arbeidet med tunneler på riksveinett som ble omklassifisert til fylkesvei, legger til grunn samme krav til sikkerhet som følger av tunnelforskriften for riksveier?

De aller fleste vet nok svarene på disse spørsmålene, de er jo ganske innlysende. Et felles svar er enkelt og greit at det er for å ivareta sikkerheten for brukerne.

Hverken EU eller norske samferdselstopper vil utsette folk for den faren det innebærer å fravike disse kravene.Langfjordtunnelen AS derimot gjør det de kan for å få bygget verdens dypeste undersjøiske tunnel, med sammenhengende stigning på 7 %, og med ett løp uten rømningsveier! I følge Britt Flo`s uttalelser i RB i går ber Langfjordtunnelen AS om unntak fra regelverket. De ber om at nåde skal gå for rett!

Er det prestisjen i prosjektet som gjør det så vanskelig å tenke nytt, og som gjør at sikkerhet er underordnet bare tunnelen blir bygget? Bryr Langfjordtunnelen AS seg overhodet om folks sikkerhet?Statsråd Solvik-Olsen skriver videre, i samme brev som referert fra tidligere, sitat: « I følge tunnelsikkerhetsforskriften på riksvegnettet skal det ikke være tillatt med mer enn 5 % stigning, med mindre ingen annen løsning er geografisk mulig. For tunneler som er lengre enn 10 km er det krav om nødutganger, i praksis vil det for undersjøiske tunneler og tunneler i fjell, si to løp ».

Dette burde ikke være mulig å misforstå. I praksis vil dette si at en eventuell Langfjordtunnel vil bli 15 km lang og ha to løp! Det skal ikke mye beregning til for å si at det ikke lar seg finansiere. Slutt å bruke penger på et prosjekt som aldri blir realisert, det forsinker bare den fergefrie forbindelsen som mange venter på.

Britt Flo sier videre at bru blir bortimot dobbelt så dyr som tunnel. Det baserer hun på gamle tall fra Statens vegvesen, og understreker at tallene ikke er finregnet på. Hvorfor bruker ikke Britt Flo og Langfjordtunnelen AS tall som er reelle og tilbudt fra leverandører som står klar til å starte bygging av Langfjordbrua?

Disse tallene er langt lavere enn hva Statens vegvesen har kommet ut med.Start utredningen av bru, det er den eneste reelle muligheten til å få en fergefri forbindelse.

Torvik 04.09.2014Terje Stensland