Takk for ein god leiar i ÅA  tirsdag 12. januar, med fokus på mobbing.

Eg vil også nytte høvet til å sitere fylkesmann Lodve Solholm som i Romsdals Budstikke 12. januar uttala fylgjande: ”Vi voksne er forbilder for barna og ungdommen. Når vi ser hvordan vi som voksne oppfører oss i media, og språkbruken vi benytter på sosiale medier, er det ikke rart at ungene tar etter oss. Det er vi som foreldre og som voksne som har hovedansvaret for å komme mobbing til livs”.  Og fylkesmannen la til: ”En holdningsendring må til. Vi kan ikke vedta oss vekk fra mobbing.”

Dette er livsviktig.

Rune Singelstad, diakon