Har Rauma råd til å legge ned frivillighetssentralen?

Leserbrev

Det var med sjokk og vanntro jeg leste Åndalsnes Avis torsdag 14. november, der Rådmannen foreslår å legge ned kommunens engasjement i RFS. Dette for å spare kommunen for utgifter tilsvarende 300.000 i året.

Dette tilsvarer 40 % av de totale utgiftene i sentralen, der de resterende 60 % dekkes av tilskudd fra Staten. Sentralen ble åpnet 1. april 2012, og er snart 2 år gammel. RFS første daglige leder Per Arne Skomsø gjorde en fremragende jobb med å dra i gang RFS, og dagens leder Kairith Kvarsnes kunne overta den 1. september 2012 da Per Arne gikk av med pensjon.

Kairith har det året hun har sittet som daglig leder videreutviklet sentralen med å omdøpe eldrekafen (6 brukere) til i dag (10 til 20 brukere) som i dag heter 11-kaffi’n. Dette har vist seg svært så genialt ved at nå er alle aldersgrupper velkommen til 11-kaffi’n som holdes åpent tirsdager og torsdager fra 11:00 til 13:00. Det er med stor glede jeg ser hvor fint det er for våre eldre brukere, som koser seg sammen med yngre under lunchen, samt å spille kurong etter lunchen. Vår kjøkkensjef ledes av frivillig Bernd Schulz fra Åndalsnes, med Geir Larsen fra Isfjorden og meg som frivillige assistenter.

Vi har et helt fantastisk fint samarbeid og jeg gleder meg til hver lunch. Jeg vil også nevne Mari fra Åfarnes som er utplassert fra Troll-Tinn for å få jobberfaring som er et friskt pust til sentralen.Når det gjelder antall frivillige i sentralen har Kairith økt antall registrerte frivillige fra 3 til i dag 31 registrerte frivillige. Kairith er en helt fantastisk leder å jobbe for ved at hun er flink til inspirere, god til å delegere oppgaver og flink til å gi både ros og ris. Hun er høyt verdsatt av både frivillige og brukere.

Men RFS er ikke bare 11-kaffi’n. Jeg nevner åpen barnehage (mandag og onsdag), Utstyrssentralen, opplevelseskortet, en-til-en hjelp, koordinering av frivillig arbeid i samarbeid med andre foreninger, med mer.Så til hvorfor jeg synes det er veldig givende å kunne hjelpe til under 11-kaffi’n ? Jeg synes det er fantastisk å kunne hjelpe våre eldre som jeg opplever som svært takknemmelig for den jobben vi gjør.

Det er videre veldig spennende å kunne lytte til deres historier, og jeg lærer noe hver dag. Jeg har 2 sitat jeg vil nevne som sier noe om hvordan det føles å hjelpe til. Det første skrevet av Arnulf Øverland: «Der er en lykke i livet som ikke vendes til lede, det at du gleder en annen det er den eneste glede». Det andre som Kristine Kiss Grøtta bruker å si er: «Den største lykke i livet, er å gjøre andre glad».

Vi har som fast leveregel at vi gir hverandre et håndtrykk og en god klem når vi kommer om morgenen og det samme gjør vi når vi går for dagen. Det koster så lite å gi en klem, men du verden så mye det gir tilbake. Videre har vi en uskreven regel om at vi takker hverandre med et håndtrykk etter kampen når vi spiller kurong enten vi vinner eller taper, altså «tap og vinn med samme sinn».

Til slutt vil jeg komme med en bønn til våre folkevalgte: Tenk dere godt om før dere legger ned RFS. Jeg har fra mine 13 år som frivillig i Stovner Frivillighetssentral i Oslo vært med på vedtak om nedleggelse men det har hver gang blitt omgjort i siste liten, og den lever den dag i dag. Ta vare på og back opp Kairith som den praktfulle lederen hun er for RFS. Skulle 300.000 årlig være for mye for kommuneøkonomien, så kanskje det er mer nyttig å tenke på en samarbeidspartner på eiersiden. Hva med å spørre kirken om de kunne gå inn med 50 % og kommunen med de resterende 50?

Det er en modell jeg kjenner fra Stovner som fungerte veldig bra. Jeg tror vi blir fattigere som samfunn hvis RFS nedlegges, derfor overskriften. Da takker jeg for meg.

Hjertelig hilsen Ståle Stavem
Frivillig Rauma Frivillighetssentral