Leserbrev:

Boligmonopol i Isfjorden

Søren Wold, WR Hus.  Foto: Evy Kavli

Leserbrev

Etter at det har blitt stort fokus på at Rauma har for lite å tilby når det gjelder tomter og nye boliger på sentrale steder i kommunen, så har det i høst vært en positiv utvikling på denne fronten. Noe av det siste er at Idéhus har varslet oppstart av reguleringsplan for det store området på Holan i Isfjorden. Det er i utgangspunktet positivt at grunneier nå har fått til en avtale med en utbygger som har økonomiske muskler til å regulere området, ettersom det er et skrikende behov for tomter i Isfjorden.

I iveren etter å skaffe nye boligtilbud til kommunens innbyggere kan det være fort å glemme at alle medaljer har en bakside. Baksiden på denne er at et stort boligselskap uten lokal tilknytting nå sikrer seg rettighetene på hele området. At de vil ha alle rettighetene til området selv er både rimelig å forståelig, i og med at det både er kostbart og ikke uten risiko å regulere og prosjektere et stort byggefelt. Den store haken er at de, ifølge dem selv, ikke har noen planer om å selge tomter, bare sine egne boliger.

Dette hadde for så vidt ikke trengt å være et alvorlig problem hadde det ikke vært for at det i kommunedelplanen fra 2015 ble vedtatt en rekkefølgeplan som sier at Holan skal bygges ut før andre nye felt. Med dette ga Rauma kommune en privat grunneier enerettigheter på fremtidig tomteutvikling i Isfjorden, noe som på generelt grunnlag må kunne sies å være uheldig.

Det skal sies at grunneier selvsagt ikke har gjort noe galt her. Idéhus har heller ikke gjort noe direkte galt, men ved å ikke legge ut tomter for salg så vet de at de i praksis sikrer seg monopol på all ny boligbygging i Isfjorden. Sannsynligvis i flere tiår fremover. Dette må det være lov å stille seg kritisk til. Det er fullt mulig å tjene gode penger på salg av tomter også, slik at det er vanskelig å se grunner til dette annet enn at de ikke vil ha noen form for konkurranse. Monopoler er som kjent stort sett bare gunstig for den som eier det. Alle som flytter hit og vil ha nytt hus må i fremtiden kjøpe et Idéhus. Små, lokale utbyggere som undertegnede, som har hatt sitt levebrød i Isfjorden, må nå finne seg andre steder å bygge på siden det nå ikke er flere tomter å oppdrive her. Nye felt kan ikke etableres før Idéhus har fått solgt sine 100 boliger på grunn av rekkefølgekravet i kommunedelplanen. Sluttforbruker (altså boligkjøperen) er nok heller ikke tjent med at selgeren ikke har en eneste konkurrent å ta hensyn til når prisen på boligen skal settes.

Spennende og flotte boligfelt er ofte et resultat av mange forskjellige typer hus, med mye grønt og natur imellom. På det jevne er, eksterne utbyggingsfirma kanskje ikke de som er mest kjent for av å gå skånsomt når det gjelder utbygginger. Idéhus har sagt at de er åpne for innspill fra lokalbefolkningen. Det er i så fall positivt, og jeg vil oppfordre til å gjøre nettopp det nå mens det jobbes med reguleringsplanen.

Til slutt vil jeg oppfordre Idéhus til å vise litt måtehold på den måten at de legger ut en del av tomtene for salg på det åpne markedet. Holan-området er et flott og stort område, som er godt egnet til boligbygging. Det burde være plass nok til både Idéhus, små lokale utbyggere og privatpersoner med en drøm om et egentegnet hus.